nieuws

Minder betonrot door zuur, vliegas en microsilica

bouwbreed

Vliegas en microsilica verminderen de kans op de alkali silica-reactie (asr) in beton. Hetzelfde geldt voor een relatief hoog gehalte aan kiezelzuur in het beton.

Bij een calciumgehalte van minder dan 5 of meer dan 30 procent ontstaat
weliswaar alkali silica-gel, maar de gel zwelt dan niet. Het natrium- en
kaliumgehalte van het beton maken voor het zwelgedrag geen verschil. Dat zijn de
resultaten van een promotie-onderzoek van Thomas Mansfeld aan de Universiteit
Weimar in Duitsland. De alkali silica-reactie wordt gevreesd, vanwege de druk
die ontstaat door het uitzetten van de gel in de poriën van het beton. In eerste
instantie krijgt een constructie een hogere druksterkte, maar als de zwelling
doorzet, wordt het beton uit elkaar gedrukt. Dan ontstaat een karakteristiek
scheurpatroon en roest de wapening door het binnendringen van vocht in de
constructie. Het proces is niet te stoppen. In het ergste geval oefent de gel
een druk uit tot 10 N/mm2. Slopen is dan de enige oplossing. Het
promotieonderzoek toont aan, dat de alkali silica-reactie door een juiste
materiaalkeuze voorkomen kan worden. Bovendien hoeft de reactie niet onder alle
omstandigheden te leiden tot schade.

Reageer op dit artikel