nieuws

Landgoed Veldwijk deels gerenoveerd, deels vernieuwd

bouwbreed

Landgoed Veldwijk in Ermelo gaat op de schop. Verschillende gebouwen waarin oudere psychiatrische patiënten worden behandeld, worden vernieuwd of gerenoveerd.

Het landgoed biedt onderdak aan Meerkanten, een instituut voor geestelijke gezondheidszorg. Deze organisatie gebruikt verschillende gebouwen op het landgoed. Een aantal hiervan voldoet niet meer aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan de opvang van psychiatrische patiënten. Zo zijn de panden De Feithenberg, De Hooge Riet en De Oosterhoorn sterk verouderd. Patiënten slapen er bijvoorbeeld met meerdere mensen op een kamer. De Feithenberg en De Hooge Riet worden gesloopt. Ervoor in de plaats komt nieuwbouw. Gebouw De Oosterhoorn wordt gerenoveerd. Het is nog niet bekend wanneer de sloop en renovatie-werkzaamheden beginnen.
Wel is inmiddels de bouw begonnen van een nieuw centrum voor geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Het komt op de plek waar vroeger een onderkomen voor het personeel stond. Het moet volgend jaar worden opgeleverd. Met de nieuwbouw is rond 9 miljoen euro gemoeid. In totaal worden op het terrein vijf nieuwe onderkomens gebouwd.
Het landgoed dateert van eind negentiende eeuw. Er staan verscheidene monumentale panden. Volgens het bestemmingsplan moeten deze zoveel mogelijk behouden blijven. Ze worden gerenoveerd en krijgen een nieuwe bestemming.

Reageer op dit artikel