nieuws

Kijk eens naar opbouw Lowlands

bouwbreed Premium

FNV Bouw heeft de werkgevers in de sector opgeroepen een werkgroep in te stellen die de faalkosten’ met 20 procent moet terugdringen. Een bericht dat Walther Ploos van Amstel tot nadenken stemt.

Een klein straatje op de Amsterdamse Wallen. Twee weken voor de bouwvak gaat de straat dicht, of beter gezegd open. Mannen met grote machines halen de straatstenen en vertrouwde Amsterdammertjes weg. Daarna hebben we niks meer gezien. De straat ligt open, het hek staat ervoor en de kleine middenstand zit met de handen in het haar. Klein bouwlogistiek leed. Ellende met verbouwen is zelfs een reality soap op RTL4. Niet alleen de kleinste bouwklusjes mislukken, ook megaprojecten als de Noord-Zuid lijn en de hsl. De bouwsector moet zich dus terecht zorgen maken?
Het belang van de bouwsector voor Nederland is groot. Het gaat om ten minste 450.000 banen. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal spelen bedrijven in woning- en utiliteitsbouw, onderhoud en infrastructuur een dominante rol. Nederlandse bouw is een fraai exportproduct. Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI en Volker Wessels zijn bedrijven om trots op te zijn. Maar, niet vanwege hun logistieke aanpak….
Al in 2004 stelde de Regieraad Bouw vast dat bouwers 20 tot 25 procent kunnen besparen als ze hun logistiek beter op orde hebben. Dat stelde de Regieraad al in 2004 vast. De faalkosten, vaak veroorzaakt door wijzigingen in de bouwplannen of fouten van onderaannemers, worden dan tegen een hoge meerprijs hersteld op het conto van de klant. Een Kiemgroep Logistiek in de Bouw van de vereniging Logistiek Management adviseert bouwers om volgens het just in time principe te werken. Dan is het mogelijk met een beperkt aantal leveranciers het aantal voertuigbewegingen bij de bouwplaats in bijvoorbeeld een binnenstad te verminderen. Bovendien kunnen deze leveranciers de goederenstromen coördineren en ook leveringen van diverse producenten bundelen.
Zonder transport staat alles in de bouw stil. In één op de drie vrachtwagens zitten bouwmaterialen en eigenlijk staan we elkaar soms enorm in de weg. Het in de toekomst beprijzen van transport kost de bouwsector maar 1 tot 2 procent van de omzet per schakel; producent, groothandel en bouwer. Maar, er is een cumulatief effect voor de gehele bouwlogistieke keten! Dan is het effect van beprijzen 1 tot 3 procent van de totale bouwkosten. Dat is fors en het beoogde effect van de FNV verdampt daarmee volledig. Er is sprake van een burning platform!
De bouwsector lijkt gegijzeld door traditionele denkpatronen, wantrouwen en grote concurrentie. Regie ontbreekt. Meestal houdt de aannemer zich een beetje bezig met het aansturen van de bouwprocessen, vooral op korte termijn en met veel onderaannemers. Bovendien wijzen bouwers snel met het vingertje naar de overheid die met regels dure logistieke innovaties in de weg zou staan.
Ik wil die bouwers wel eens een dagje meenemen naar de opbouw van Lowlands. Een knap staaltje logistiek om 50.000 deelnemers drie dagen te verwennen! In amper twee weken tijd, en dat elk jaar weer sneller, wordt alles opgebouwd. Er moet een stroom van meer dan 1000 vrachtwagens worden geregeld. Snel op- en afbouwen spaart veel huur en investeringen in apparatuur. Een kleine logistieke ‘footprint’ dus.
Lang van tevoren wordt alles gepland en doorgesproken met leveranciers.
Mojo en LOC7000 leggen vooraf nauwkeurig vast wie hoe laat mag komen en waar de vracht op het festivalterrein moet worden afgeleverd. Daarvoor gebruiken ze GPS. Zo weet iedere leverancier op de centimeter nauwkeurig waar hij moet zijn. Dat scheelt een hoop last-minute geïmproviseer. Vooraf wordt het terrein in detail ingedeeld met CAD-software. Een tent wordt vervolgens helemaal ontleed en zo is bekend uit welke onderdelen de tent bestaat. Leveranciers ontvangen de planning uit het ict-systeem van Mojo en kunnen daarmee direct aan de slag.
Veel leerzame innovaties: snel op- en afbouwen, de samenwerking met leveranciers, de perfecte planning die met iedereen wordt gedeeld, het gebruik van GPS, de communicatie op het festivalterrein en het evenementen-ERP.

Ketensamenwerking

Een echte aanpak van faalkosten vraagt om echte oplossingen. Van een integrale aanpak is pas sprake als op samenhangende wijze beslissingen worden genomen over de processen in de keten, het logistieke beheersingsmodel, de keten-ict en het organiseren van samenwerking. Mojo laat zien dat dit, zelfs in de wereld van ‘sex, drugs and rock-‘n-roll’ kan.
Ketensamenwerking is de sleutel tot een slimmere bouwlogistiek. Op 13 oktober 2009 organiseren Syntens en Media Plaza een seminar over Samenwerking in De Bouw. Een ontmoetingsplek om concrete stappen te nemen met bouwende partners in de keten. Gezamenlijk de efficiency vergroten, strategisch slim samenwerken en het verlagen van de faalkosten, dat zijn de thema’s tijdens deze dag.
Het zou toch geweldig zijn als de grote Nederlandse bouwers met elkaar, samen met toeleveranciers, en samen met het nieuwe Topinstituut Logistiek in Breda, een nieuwe norm in bouwlogistiek ontwikkelen, die we wereldwijd kunnen exporteren; ‘Construction the Dutch way: fast and furious’!

Reageer op dit artikel