nieuws

Hoogleraar: Crisiswet leidt tot nieuwe Noord-Zuidlijnfiasco’s

bouwbreed

De Crisis- en herstelwet lokt problemen uit die vergelijkbaar zijn met die van de Noord-Zuidlijn. Daarvoor waarschuwt emeritus-hoogleraar ruimtelijke ordening Hugo Priemus.

Priemus heeft geen goed woord over voor de Crisis- en herstelwet die 58 grote
bouwprojecten en nieuwbouwprojecten tussen de 20 en 2000 woningen moeten
vrijwaren van stroperige procedures. De tijdelijk wet is volgens hem praktisch
“buitengewoon aanvechtbaar”. “De vervlechting van bestaande en nieuwe regels zal
tot verwarring leiden. Met het risico dat mensen niet meer weten welke regels
gelden. Enige houvast hebben ze niet, omdat alle jurisprudentie ontbreekt.”
Priemus voorziet dat de wet problemen uitlokt zoals die optraden bij de
Noord-Zuidlijn. “Die problemen zijn juist ontstaan door onbesuisde
besluitvorming.” De Crisis- en herstelwet is volgens Priemus opgesteld door
mensen die de normen en regels niet goed kennen. “De wet gaat volledig voorbij
aan Europese regelgeving over fijn stof. Maar let op, Brussel kan mensen nog
akelig verrassen.” Priemus is niet de eerste die kritiek heeft op de samenhang
in de Crisis- en herstelwet.

Raad van State

Uit een uitgelekt advies bleek dat ook de Raad van State zijn bedenkingen
heeft. Premier Balkenende beloofde tegenover de pers die aanbevelingen waar
mogelijk over te nemen. Uit een brief aan de Raad blijkt nu dat de premier
meerdere adviezen niet overneemt. Zo legt hij de bezwaren over het beperken van
het beroepsrecht voor decentrale overheden naast zich neer. “Vooropstaat voor
ons dat overheden hun verschillen van inzicht in behoorlijk bestuurlijk overleg
moeten oplossen en niet in de rechtszaal.” Ook het advies om een wijzing van de
Natuurbeschermingswet buiten het wetsvoorstel te houden, heeft het kabinet niet
overgenomen.

Reageer op dit artikel