nieuws

Geldtekort dreigt voor infraprojecten

bouwbreed

Bouwend Nederland maakt zich ernstig zorgen over de financiering van infraprojecten na 2011. Nu al zijn bezuinigingen zichtbaar.

Tot en met 2010 is er weinig aan de hand. In het kader van de
crisisbestrijding is er tot die tijd zelfs een kleine half miljard extra
beschikbaar voor wegen, vaarwegen en kustbescherming. De periode daarna geeft de
branchevereniging echter reden tot zorg. In de plannen van het kabinet moet
daarna worden bezuinigd om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Nu al
signaleert Bouwend Nederland dat ook het ministerie van Verkeer & Waterstaat
daar niet aan ontkomt. Tussen 2010 en 2013 wordt alvast 732 miljoen euro aan
ombuigingen ingeboekt. Dat bedrag zal naar verwachting alleen maar groter
worden. Bouwend Nederland vreest dat dit gaat leiden tot uitstel van projecten.
Dat nu acht de brancheorganisatie geen goede zaak. Nu al is bekend dat er op
middellange termijn een half tot een heel miljard euro nodig is voor groot
onderhoud, renovatie en vervanging van verouderde infrastructuur. Als dan ook
nog nieuwe infraprojecten op de tocht komen te staan, dan dreigt gezond herstel
en economische groei gefrustreerd te worden. Scenario’s van het Centraal
Planbureau wijzen uit dat Nederland qua bereikbaarheid terug dreigt te vallen
naar de situatie van begin deze eeuw. Dat is uitermate onwenselijk, vindt
Bouwend Nederland. Voorzitter Brinkman noemt het begrijpelijk dat het kabinet nu
al kijkt naar het in toom houden van de uitgaven. Maar hij vindt het verstandig
als toch juist nu geïnvesteerd wordt in de economische infrastructuur voor de
volgende generatie.

Lichtpuntje

Bovendien leert de ervaring dat investeren in de gebouwde omgeving goed is
voor de economie en voor de schatkist. “Dat besef zie ik onvoldoende terug.
Terwijl de tijd dringt. Het snel oplopende aantal werkzoekende bouwvakkers kan
niet leven van lange procedures en nieuwe adviezen”, aldus Brinkman. De
organisatie signaleert wel een lichtpuntje. In de begroting van Verkeer &
Waterstaat kondigt het kabinet al veel potentiële pps-projecten aan. Wat dat
betreft pleit Bouwend Nederland nog eens voor het pps-fonds zoals de commissie
Ruding ook heeft geadviseerd. Zo’n fonds biedt een uitstekende gelegenheid om
financieel vertraagde projecten met behulp van private voorfinanciering door de
private sector alsnog op tijd en binnen budget uit te voeren.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels