nieuws

‘Eén systeem is het meest duidelijk en efficiënt’

bouwbreed

‘Eén systeem is het meest duidelijk en efficiënt’

Eén systeem voor alle aanbestedingen is het meest duidelijk en efficiënt voor marktpartijen. Dat is de stellige overtuiging van projectdirecteur Heleen Mosselman van TenderNed. Zij verwacht eind 2010 de eerste fase op te leveren.

“Er is technisch van alles mogelijk om aankondigingen ook via andere kanalen
te koppelen aan TenderNed, maar de vraag of dat handig is, wordt nog bezien. De
Aanbestedingskalender is ooit ontworpen voor aankondigingen en niet ingericht op
het vervolg van het aanbestedingsproces”, stelt Heleen Mosselman. Daarmee geeft
de projectdirecteur van TenderNed indirect antwoord op de vraag of er eind 2010
nog ruimte overblijft voor de Aanbestedingskalender en andere partijen om
informatie over overheidsopdrachten en gegunde opdrachten te verspreiden. Het
ministerie van Economische Zaken is inderdaad van plan het aanbestedingsproces
te monopoliseren. CROW, de beheerder van de Aanbestedingskalender, durft die
strijdigheid met de Europese mededingingsregels juridisch niet aan te pakken,
maar verwacht dat andere partijen wel naar de rechter zullen stappen.

Inkomstenbron

Mosselman wil zich verre houden van juridisch en politiek gekrakeel. Ze snapt
de pijn bij CROW, die een inkomstenbron dreigt kwijt te raken. Dat daardoor
sprake zou zijn van verstoorde verhoudingen met het ministerie van VROM,
bestrijdt zij. “Misschien zijn er gevoeligheden in het verleden, maar de
samenwerking verloopt prima. Het systeem van ProRail bleek na grondige
bestudering ongeschikt voor een grote hoeveelheid gebruikers.” De belangrijke
opdrachtgevers zitten nog altijd in de stuurgroep en vervullen een belangrijke
rol om van TenderNed een gebruikersvriendelijk en toekomstvast systeem te maken.
“Er is in het verleden echt heel serieus gekeken om de Aanbestedingskalender te
koppelen, heb ik begrepen. Maar dat bleek technisch lastig en er waren daarnaast
problemen met de eigendomsverhoudingen.” Dat CROW zeer recent nog een aanbod
heeft gedaan om de Aanbestedingskalender te integreren, is haar bekend. Als
leidinggevende van een uitvoerende instantie heeft Mosselman maar één doel: zo
snel mogelijk de eerste fase afronden om elektronisch aan te kunnen besteden.
Deze week vallen acht offertes van automatiseerders op de deurmat en ze verwacht
begin oktober de opdracht te gunnen. De verwachting is dat de bouw van de eerste
fase tussen de dertien en achttien maanden in beslag neemt. Het verder
uitbreiden met mogelijkheden van een bedrijvenregister en offreren en daarna met
onderhandelen en veilen is slechts een kwestie van enkele maanden extra. Eind
2011 zit haar taak erop als de planning nu verloopt zoals de bedoeling en
Mosselman verwacht geen tegenslag. Het traject van de Aanbestedingswet waarin
Tenderned zal worden opgenomen als verplicht instrument, is wat haar betreft een
apart traject waar ze geen invloed op kan uitoefenen. Toen vorige zomer de
Aanbestedingswet in de Eerste Kamer sneuvelde, was voor het team van TenderNed
tijdelijk de druk van de ketel. Het is nu weer op volle kracht vooruit.

Bewezen technieken

Mosselman is 1 juni jl. aangetreden en kijkt vooral met frisse blik naar de
toekomst. Het is haar bekend dat er gevoeligheden liggen rond het dossier
TenderNed en dat de afgelopen drie jaar verre van soepel zijn verlopen en ligt
er nu alleen een bruikbaar technisch ontwerp. Ook de klankbordgroep met allerlei
partijen uit het bedrijfsleven heeft nog geen enkele testfase in de praktijk
kunnen testen en alleen haar wensen kenbaar gemaakt. De trage voortgang die
automatiseerders van de overheid ICTU boekten, deed de organisatie aan zichzelf
twijfelen. De opdrachtgever vroeg een extern bureau om de haalbaarheid van het
functioneel ontwerp te toetsten. Dat blijkt op orde en TenderNed heeft onverkort
alle aanbevelingen in het rapport overgenomen. De schuldvraag voor drie jaar
vertraging ligt volgens de onderzoekers vooral bij ICTU. Mosselman: “Zij konden
niet leveren wat wij vroegen en bouwden op basis van innovatieve ict-systemen,
terwijl TederNed behoefte heeft aan bewezen technieken. Wij willen een
betrouwbaar systeem.” Na drie jaar modderen, is afgelopen zomer de knoop
doorgehakt en besloten het technisch ontwerp in handen te leggen bij een
marktpartij. “Automatiseerders met ervaring, die aanvoelen wat we willen, zonder
verrassingen en onnodige risico’s.” De vertraging heeft inmiddels wel geleid tot
een functioneel ontwerp dat tot in de puntjes is uitgewerkt. Het rapport
vergelijkt de aanpak van ICTU met een ontwerp voor een vliegende auto, terwijl
TenderNed meer een Opel Vectra voor ogen had. De Rijksautomatiseerders zijn op
afstand gezet en vervullen nog wel een adviserende rol. De winst van TenderNed
voor het bedrijfsleven is volgens Mosselman groot. “De meerwaarde zit vooral in
fase twee en drie als ook het inschrijven en onderhandelen volledig is
geautomatiseerd.” Ook het bedrijvenregister waar ondernemingen hun gegevens
eenmalig kunnen laten registreren voor alle aanbestedingen is een groot
pluspunt. Vanuit de reacties die Mosselman heeft gekregen vanuit het
bedrijfsleven is haar duidelijk geworden dat de behoefte van vergaande
standaardisering groot is. Bouwstraten en beproefde technieken zijn de nieuwe
toverwoorden. “Voor een groot deel gestandaardiseerde systemen die al eerder in
de praktijk zijn toegepast. En deels zeer specifieke wensen die speciaal moeten
worden gebouwd.” Om grip te houden zijn extra veel go-no-go momenten ingebouwd
en toetst een team van TenderNed elke zes tot acht weken de voortgang.

Fasering TenderNed

Fase; Toepassing

Reageer op dit artikel