nieuws

Duurzaamheid past niet in portemonnee bouwer

bouwbreed Premium

“Bij de grote bedrijven zie je helemaal geen interesse in ‘sustainability’. Niemand is tegen milieu, maar de contante waarde van de berekening wint het”. Een opmerkelijke uitspraak op een bijeenkomst over het groene kantoor van 2015.

Coen van Oostrom zei het op de bijeenkomst van de Regieraad Bouw, waar Aart
van Gelder het rapport ‘Green Office 2015’ presenteerde. Van Gelder is algemeen
directeur van Imtech Nederland en initiatiefnemer van het duurzame
voorbeeldproject. Van Oostrom is algemeen directeur van OVG Projectontwikkeling
in Rotterdam. Van Oostrom: “De grote bedrijven kijken nu naar de return op
aandelen, minder naar de kosten. Beleggers houden nog wel rekening met
duurzaamheid, zij hebben vaak een sociale achtergrond. Bij de meeste gebruikers
van projecten merk je echter dat duurzaamheid wegzakt. Voor de
overheidsgebruikers telt duurzaamheid nog wel. Maar bij de grote bedrijven wint
een berekening van de contante waarde over tien jaar het van een mooie
presentatie.” Eerst rekenen, dan tekenen, luidt kennelijk het devies.

Contrast

De uitspraak van Van Oostrom vormde een stevig contrast met het rapport
‘Green Office 2015’. Dat biedt juist een verleidelijke presentatie van een
voorstel voor een duurzaam kantoorgebouw ten westen van station Amersfoort.
Initiatiefnemer Van Gelder relativeerde de berekening van de investeringskosten.
“Dit kost 200 miljoen euro, geen 167 miljoen, zoals in het rapport staat.” Hij
noemde de mogelijkheid om de exploitatie aan de initiële investering te
koppelen, om de bouw van het groene kantoor betaalbaar te maken. “Maar is dat
groen bouwen? Duurzaam bouwen gaat over waar mensen willen wonen, werken en
recreëren”, aldus Van Gelder. Volgens hem is het probleem de verkokering en
fragmentatie van de bouw. De oplossing is integraal en duurzaam bouwen, met een
lagere ‘total cost of ownership’ over de gehele levensduur.

Berlijn

Van Oostrom herhaalde echter: “Het gaat nu over geld, niet meer over
duurzaamheid.” In een interview in De Volkskrant noemde hij duurzaamheid ‘een
leuke extra’. In gesprek met Cobouw zei hij wel vast te houden aan de missie
alleen projecten te ontwikkelen die helemaal of bijna helemaal CO2-emissievrij
zijn. Hij relativeerde zijn uitspraak over het gebrek aan belangstelling voor
duurzaamheid: “Bij de grote bedrijven in Berlijn en Scandinavië ligt het anders.
Daar is duurzaamheid wel een issue. Maar het is geen probleem, want duurzaamheid
levert geld op. Wij kunnen een competitie winnen op de prijs, dankzij onze
kennis van duurzaamheid.”

Reageer op dit artikel