nieuws

Concreet voor stel voor een duurzaam kantoor

bouwbreed

Concreet voor stel voor een duurzaam kantoor

Een grote groep instellingen en bedrijven heeft een voorstel ontwikkeld voor een duurzaam kantoorgebouw. Het voorstel is concreet uitgewerkt in het rapport ‘Green Office 2015’. Volgens het rapport is duurzaam bouwen goedkoper dan traditioneel bouwen.

Drs.ing. Aat van Gelder, algemeen directeur van Imtech Nederland, nam het
initiatief. Hij kreeg bijval van Uneto-VNI, de Regieraad Bouw en PSI Bouw. TNO
en SBR sloten zich bij het initiatief aan en de Rijksgebouwendienst formuleerde
een programma van eisen voor een kantoor van 50.000 vierkante meter. Een
indrukwekkende reeks adviseurs, leveranciers en kennisinstituten deed mee. Een
architect en een constructeur maakten een concreet ontwerp voor het
stationsgebied Amersfoort. Meerwaarde tegen minder kosten, daar komt het
duurzame kantoorgebouw op neer. Het ontwerp in Amersfoort behelst een complex
bij het station, dat de twee delen van de stad met elkaar verbindt. In het
gebouw wordt niet alleen gewerkt, maar vinden ook ontspanning en recreatie
plaats. Duurzaam is onder meer het afwisselen van verschillende functies door de
jaren heen. Het complex is CO2-neutraal, een deel van het dak is bezet met
zonnepanelen en windmolens. Voor voetgangers en fietsers vormt het complex een
brug over het spoor. De ontwikkelaars van ‘Green Office 2015’ verwachten door
het vele groen een verbetering van het klimaat in de nabijgelegen stadsdelen.

Virtuele werelden

Opvallend is de rol van de informatie- en communicatietechnologie. De
werkplekken zijn voorzien van kunstmatige intelligentie en bieden toegang tot
virtuele werelden. Daardoor zijn minder vierkante meters nodig dan in een
traditioneel gebouw. Het rapport gaat verder dan alleen de presentatie van het
ontwerp en de kosten. Het legt ook uit hoe het leven in het duurzame complex
functioneert en waarom de stichting en exploitatie uiteindelijk goedkoper zijn
dan van een traditioneel kantoor. Het biedt inzicht in het proces van
ontwikkeling en ontwerp, laat zien hoe samenwerken tot een beter resultaat
leidt. Volgens initiatiefnemer Van Gelder zouden overheden zones aan moeten
wijzen om te experimenteren met de uitvoering. Dan zou het niet bij een rapport
blijven, maar de kennis werkelijk worden ingezet en ervaring opgedaan met het
‘Green Office 2015’-concept. Dan zou duidelijk worden, of duurzaam bouwen
werkelijk goedkoper is dan traditioneel.

Reageer op dit artikel