nieuws

Compacte stedenbouw triomfeert in Oslo

bouwbreed

Het de afgelopen 25 jaar in de Noorse hoofdstad Oslo gevoerde beleid voor een meer compacte stad heeft een groot positief effect gehad op het milieu en de verkeersafwikkeling


Sinds de eeuwwisseling is de bevolkingsdichtheid in de gemeente Oslo door het beleid met tegen de 12 procent verder opgekrikt van 37,9 naar 42,3 personen per hectare in het lopende jaar. Dat stelt het transporteconomische instituut TØI vast. De groei van het autoverkeer is volgens de onderzoekers duidelijk beperkter uitgevallen dan zonder dat beleid het geval zou zijn geweest geweest, zo menen zij.
Tevens heeft daaraan een versterkte aandacht voor een gecoördineerde aanpak van areaal- en mobiliteitsplanning bijgedragen. Inmiddels is daardoor de consensus over de juistheid van een geconcentreerde stedenbouw onder planologen praktisch onaantastbaar. Niettemin is er nog wel ruimte om de regionale coördinatie van stadsontwikkeling en vervoersinitiatieven verder te verbeteren, aldus het TØI.

Reageer op dit artikel