nieuws

Bureaucratie nekt gebiedsontwikkeling

bouwbreed

Bureaucratie frustreert vernieuwing van de gebiedsontwikkeling. Maar niet alleen bestuurlijk oponthoud eist zijn tol. Ook investeerdersbelangen die botsen met wat maatschappelijk wenselijk is, remmen modernisering.

Daar komt bij dat de bestaande kennis om de gebiedsontwikkeling te
moderniseren sterk is versnipperd. Hetzelfde geldt voor vernieuwende
activiteiten. Dat bleek tijdens de spiegeldag Gebiedsontwikkeling van Habiforum.
“Gebiedsontwikkeling is een multidisciplinair vraagstuk. Zolang het niet als
zodanig wordt behandeld, zullen de ontwikkelingen stagneren en onvoldoende
kwaliteit leveren”, vatte Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus
Universiteit van Rotterdam, de problematiek samen. Toch is de situatie niet
hopeloos. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de voortvarende wederopbouw van de wijk
Roombeek in Enschede die negen jaar geleden werd getroffen door de vuurwerkramp.
Samenwerking tussen overheden, ontwikkelaars en bewoners leidde daar binnen tien
jaar tot een nieuwe woonwijk van hoge kwaliteit. Het is dan ook een opgave voor
de toekomst om ervoor te zorgen dat verschillende partijen in het ruimtelijke
ordeningsproces vaker met elkaar in de pas lopen.

Brug

De Spiegeldag Gebiedsontwikkeling was de afsluitende manifestatie van
Habiforum Vernieuwend Ruimtegebruik, een kennisnetwerk van en voor professionals
in de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. Het tijdelijke project werd
zes jaar geleden opgezet met als doel een brug te slaan tussen wetenschappers en
vertegenwoordigers van overheden en het bedrijfsleven om vernieuwend
ruimtegebruik te stimuleren. “De combinatie van deze drie partijen is onmisbaar
om te komen tot inspirerende kennis, methoden, competenties en inzichten”, vindt
Freek Hasselaar, directeur van Habiforum. Van het begin af aan stond vast dat
Habiforum na zes jaar zou worden opgeheven. In die periode nam de instelling
onder meer het initiatief voor universitaire onderzoeken op het gebied van
ruimtelijke ordening. Ook organiseerde Habiforum uiteenlopende evenementen en
bracht het publicaties uit, die zijn terug te vinden op de website
www.Habiforum.nl Carel de Reus, bestuursvoorzitter van Habiforum, pleit ervoor
dat de kennis die is opgebouwd behouden blijft en wordt uitgebreid. Op zijn
minst moet de website blijven bestaan, vindt De Reus. “Habiforum eindigt, maar
de erfenis moet behouden blijven. En bovendien moet het werk dat de afgelopen
zes jaar is verricht een vervolg krijgen.”

Reageer op dit artikel