nieuws

Bouwsector schuldig aan CO2-uitstoot

bouwbreed

Personen op sleutelposities die nalaten te doen wat mogelijk is om een toekomstige klimaatramp te voorkomen, riskeren zich voor de rechter te moeten verantwoorden. Bouwpartijen zijn verantwoordelijk voor ruim de helft van de CO2-uitstoot.

Daarvoor waarschuwt Jaap Spier, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en
honorair hoogleraar aan de universiteit van Maastricht. Hij brengt zijn
boodschap op het congres ‘Urban Organism’ in Den Haag dat in het teken staat van
het bouwen aan duurzame steden. Spier stelt nadrukkelijk dat hij op persoonlijke
titel spreekt. Harde woorden vallen er de hele dag al over de noodzaak van een
andere manier van bouwen. De gebouwde omgeving wordt wereldwijd verantwoordelijk
gesteld voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. Spier rekent op onderzoek dat een
eind maakt aan twijfels over het broeikaseffect. Daarbij hoort wel, zo
onderstreept hij, ook het nauwgezet onderzoeken van de claims van de
‘klimaatsceptici’. Steeds meer vooraanstaande juristen menen dat onnodige
CO2-uitstoot in strijd is met internationaal recht, mensenrechten, milieurecht
en in een aantal landen ook nationaal recht, verklaart hij. “Nu zullen de meeste
rechters terughoudend zijn”, erkent hij. De eis zal zijn een causaal verband aan
te tonen. “Dat zal nog moeilijk zijn. Maar dat kan in de toekomst wel eens
anders worden.”

Vergoedingen

Toch, financiële schadevergoedingen lijken hem geen begaanbare weg. “Als de
rampen zich eenmaal hebben voltrokken, is daarvoor geen geld meer beschikbaar.
Bovendien zal de schade zo groot zijn dat die nooit valt op te brengen.” Het
lijkt hem daarom verstandig ervoor te zorgen dat ontwrichtende
schadevergoedingsvorderingen niet mogelijk zijn, bij voorkeur in internationaal
verband. “Maar je moet wel zorgen dat het recht zijn beloop krijgt.” Als stok
achter de deur vindt hij het verstandiger in te zetten op persoonlijke
aansprakelijkheid. Een dergelijk perspectief kan bijdragen aan het voorkomen van
schade, al onderkent hij dat hieraan juridisch nogal wat haken en ogen zitten.
Nederland loopt internationaal noch met milieumaatregelen voorop noch met de
ontwikkeling van de rechtspraktijk op dit gebied, constateert hij. “Moedige
rechters” die de ruimte verkennen om veroorzakers van milieuschade aansprakelijk
stellen, neemt hij echter al waar in onder meer de Filippijnen, India en
Brazilië. Hij toont zich bezorgd: “Wanneer je aanneemt dat klimaatverandering
een mensenrechtenprobleem is, is de grootste mensenrechtenschending ooit in
beeld. Dat is beschamend en mag niet gebeuren.”

Reageer op dit artikel