nieuws

Bouwplantoetsing nog onbekend fenomeen

bouwbreed

Gecertificeerde bouwplantoetsing is bij de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom), Bouwend Nederland en Uneto-Vni een onbekend fenomeen.

Dat blijkt na het inwinnen van telefonische informatie, twee jaar nadat deze
partijen de intentieverklaring Gecertificeerde Bouwbesluittoets ondertekenden.
De Bond van Nederlandse Architecten, en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht
Nederland, die ook op 25 september 2007 de intentieverklaring ondertekenden,
waren onbereikbaar voor commentaar. Bij gecertificeerde bouwplantoetsing wordt
een externe organisatie ingeschakeld die een bouwplan toetst aan de eisen in het
bouwbesluit. Dit gebeurt voordat het plan wordt ingediend bij de gemeente waar
gebouwd gaat worden. Op de vraag welke ervaringen projectontwikkelaars hebben
opgedaan met dit type dienstverlening, blijft Jan Fokkema, directeur van Neprom,
het antwoord schuldig. “Daarvoor ken ik de praktijksituatie niet voldoende.” Dé
van de Riet, woordvoerder van Bouwend Nederland kan de vraag al evenmin
beantwoorden. En ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tast in het
duister. “Er wordt geëxperimenteerd met gecertificeerde bouwplantoetsing”, zegt
Liane ter Maat woordvoerster van de VNG. “Maar welke ervaringen gemeenten er mee
hebben is bij ons niet bekend.” Harm van den Oever van Uneto-Vni: “Wij hebben er
geen ervaring mee. Dat komt omdat wij in de praktijk slechts zijdelings
betrokken zijn bij het indienen van bouwplannen.”

Praktijk

Bureaus die zich in de praktijk bezighouden met gecertificeerde
bouwplantoetsing zien daarentegen een toenemende interesse voor deze vorm van
dienstverlening, constateert Jaap Moree, vestigingsmanager van het bedrijf
Bouwplantoetsing IOB uit Hellevoetsluis. “De belangstelling vanuit gemeenten
groeit en ook ontwikkelaars en architecten zijn geïnteresseerd. Dat komt omdat
er veel tijdwinst te behalen is als bouwplannen worden getoetst door een
onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf.” Bouwfonds Ontwikkeling uit Hoevelaken
laat weten te werken met bedrijven die bouwplannen toetsen. “Het idee spreekt
Bouwfonds wel aan”, zegt woordvoerster Ingrid Bontkes. “Onze eigen plantoetsen
worden gedaan door verschillende organisaties.” Als voordelen noemt ze onder
meer dat de doorlooptijd van de vergunning kan worden bekort. Er zijn echter ook
nadelen. “Bij gecertificeerde bouwaanvragen moet het plan mogelijke meerdere
malen terug naar zo’n bureau voordat zij beoordelen dat het honderd procent is.
Daardoor kunnen de plantoetsen fors duurder worden.”

Reageer op dit artikel