nieuws

‘Bouwer gevangenis draait op voor fouten’

bouwbreed

Bouwcombinatie Van Wijnen-Timmers moet alle bouwkundige gebreken van het detentiecentrum Alphen aan den Rijn herstellen. Dat schrijft minister Van der Laan (Wonen) in zijn reactie op Kamervragen.

Lekkages in 26 cellen, lichte scheurvorming in vloeren, plafonds met een te
lichte draagconstructie, met als gevolg dat gedetineerden preventief
overgeplaatst moesten worden naar andere cellen. Die verhalen over de grootste
gevangenis van Nederland (sinds 2007) kwamen vlak voor de zomer naar buiten. Het
leidde tot tal van Kamervragen. Uit de antwoorden die minister Van der Laan
vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat drie toezichthouders van de
Rijksgebouwendienst, tijdens de bouw geen indicaties hadden dat het zo mis had
kunnen gaan. Hoe dan ook ligt de bouwtechnische en financiële
verantwoordelijkheid volgens hem bij de hoofdaannemer van het werk. “Hierbij zal
een beroep worden gedaan op de door de aannemer afgegeven schriftelijke
garanties en de schriftelijke toezegging dat hij de tijdens de onderhoudsperiode
geconstateerde gebreken zal herstellen.”

Brandveiligheid

Die gebreken beperken zich echter niet tot de lekkages, scheurvorming en
draagconstructie. Ook aan de brandveiligheid schort het één en ander, zo bleek
uit een inspectie van de brandweer in juli. Bij een verbouwing vooral in het
kantoorgedeelte zou een aantal doorvoeren/brandwerende scheidingen niet volgens
regels zijn uitgevoerd. Dit heeft echter nauwelijks effecten op de
brandveiligheid, schrijft Van der Laan.

Onder water

Wel moeten de tekortkomingen worden weggenomen. Het verhaal dat isoleercellen
bij hevige regenval onder water lopen, klopt volgens de minister niet. Verder
schrijft hij dat een groot deel van de geconstateerde gebreken inmiddels is
verholpen. Van de 350 brandwerende afdichtingen zijn er 7 vervangen en 35
gerepareerd. Onduidelijk is nog of de problemen ontwerp- constructie- of
uitvoeringsfouten betreffen. De gevangenis kostte 69 miljoen euro. De bouw
startte in 2005. Van Wijnen en Timmers waren onbereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel