nieuws

Bouw drijvende stad in 2010 van start

bouwbreed

Het Rotterdamse Stadshavengebied krijgt volgend jaar al een drijvend kennis- en innovatiecentrum. Het ‘Bouwen op Water’-project moet de opmaat vormen voor de ontwikkeling van een complete drijvende woonwijk in voormalige havengebieden.

Volgens een intentieverklaring die minister Cramer (VROM), de Rotterdamse wethouder Vervat (economie) en Jan Rotmans (stichting Urgenda) deze week ondertekenden, komt de ‘Floating City’ waarschijnlijk in het Maashavengebied en het Merwe- en Vierhavengebied. De ondertekenaars gaan op zoek naar (internationale) investeerders en projectontwikkelaars om het project van de grond te krijgen.
De Rotterdamse drijvende stad moet huizen krijgen die hun eigen energie opwekken. Niet alleen moeten ze slim gebruikmaken van warmte- en koudeopslag, het is ook de bedoeling om getijenergie te gaan benutten. Innovatieve waterkeringen kunnen ook een rol spelen in de opwekking van de energie, verwachten de initiatiefnemers.

Toonaangevend

De klimaatbestendige CO2-slimme woonwijk moet ontstaan door het principe van energieuitwisseling te integreren in het stedenbouwkundig concept. Dat moet Rotterdam wereldwijd toonaangevend maken als waterkennisstad en als ontwikkelaar van duurzame energievoorzieningen.
De Stadshavens bestaan uit 1600 hectare voormalige havengebieden niet ver van het centrum van de stad. Rotterdam en stichting Urgenda hebben bij de regering gepleit hier ‘regelluwe zones’ in te richten om experimenten met onder meer drijvende woonvormen mogelijk te maken. Volgens de stichting Urgenda kan in de Stadshavens in 2023 een drijvende stad liggen met 23.000 inwoners. Rotterdam heeft het idee omarmd als een kans om jonge, hoogopgeleide mensen mee naar de stad te trekken. Die zullen zich voor een belangrijk deel ook over het water verplaatsen en gebruikmaken van de busboot die Rotterdam snel in de vaart wil nemen en van eigen bootjes, die de plaats moeten innemen van de personenauto.

Reageer op dit artikel