nieuws

Big bang of bangmakerij?

bouwbreed

Voor de vakantie waren velen het er over eens: na de bouwvak komt de klap

Misschien niet in september, maar wellicht in oktober of november. Dan gaat de bouw te maken krijgen met grote werkloosheid. Een somber perspectief.
Maar er zijn ook optimisten die vaststellen dat er nog steeds wordt gebouwd. De files zijn er nog, de beurzen trekken weer aan en hier en daar is er een branche die weer wat optimisme ventileert. Dus, zeggen zij, valt het met de crisis wel mee, de bodem is in zicht. Crisis? Bangmakerij. Maar wat zijn nu eigenlijk de feiten?
De bouwproductie loopt terug. Cijfers over het tweede kwartaal van 2009 wijzen op een terugval met 5 procent op jaarbasis. Daarnaast is de opdrachtenportefeuille van bouwbedrijven fors geslonken. Vergeleken met vorig jaar is de lengte van die portefeuille met zo’n 30 procent teruggelopen. Ook dat is een feit. Teruglopende opdrachten en dalende productie vertalen zich in teruglopende aantallen vacatures. Onlangs stelde het CBS nog vast dat het aantal vacatures in de nijverheid (waaronder de bouw) in het tweede kwartaal van 2009 nog maar een derde bedroeg van het aantal van een jaar geleden.
Een gevolg hiervan is werkloosheid. De werkloosheid loopt snel op. Een van de meest kwetsbare groepen zijn de jongeren. Een deel van hen tracht werkloosheid te ontlopen door weer naar school te gaan. En inderdaad, mbo, hbo en universiteit hebben momenteel te maken met een forse toename van de leerlingeninstroom. Goed, zo kunnen optimisten tegenwerpen, dan is er minder te doen op dit moment. Tijdelijk personeel wordt niet meer ingehuurd. Maar werkgevers sturen hun vaste werknemers doorgaans niet meteen naar huis. Deeltijd-WW kan hen helpen om het vaste personeel aan te houden.
Maar bedrijven kunnen dat niet onbeperkt volhouden. Er komt een moment dat de kas leeg is. Ontslag van het vaste personeel – uitvoerend én uta – is dan nog de enige optie. Tot voor kort was daar in de bouw nog niet veel van te merken, maar een recent onderzoek van de Aannemersfederatie laat zien dat nu ook het vaste personeel van bouwbedrijven wordt ontslagen. Ondertussen nemen ook de faillissementen toe, vooral van bedrijven met personeel. In heel 2008 waren er ongeveer 630. De verwachting is dat die in 2009 zo rond de 1.100 zullen bedragen. Het is lang geleden dat het jaartotaal boven de 1.000 faillissementen uitkwam. Dat was in het begin van de jaren tachtig. Dan hebben we het over een crisis die toch zeker een jaar of vier heeft geduurd.
Kortom, de feiten liggen er. Ook de optimisten kunnen daar niet omheen. De grote klap die sommigen verwachten, wordt wellicht een reeks van kleine klapjes. Maar een reeks die nog wel eens lang zou kunnen duren.

Reageer op dit artikel