nieuws

Besluit nieuwe infra duurt nu veel te lang

bouwbreed

De tijd tussen een eerste besluit over nieuwe infrastructuur en de schop in de grond is opgelopen tot veertien jaar

De commissie-Elverding vindt dat het sneller moet kunnen. In dat kader ontvangt de Tweede Kamer binnenkort de nieuwe Tracéwet. Het is de bedoeling de voorbereiding voor een nieuwe weg of spoorverbinding te halveren tot zeven jaar. Toch worden de Sneller & Beter principes nu al bij verschillende projecten ingezet. Zoals bij de Ring Utrecht, de A58 tussen Bergen op Zoom en Eindhoven, het Deltaprogramma en de renovatie van de Afsluitdijk.

Reageer op dit artikel