nieuws

Bekistingssysteem voor randbekisting

bouwbreed

Een randbekisting met snel aan te brengen klembeugels en herbruikbare bekistingsplaten

“Het traditionele systeem voor het maken van randbekisting rond betonnen vloerelementen is erg arbeidsintensief en bijgevolg duur”, schrijft Davy Sleeckx in zijn octrooiaanvrage 1017598. “Andere oplossingen zijn verloren bekistingen, meerbepaald L-vormige elementen uitgevoerd in metaal en/of kunststof, waarbij de onderste zijde van de L-vorm onder de vloerelementen wordt gelegd en het stortbeton tegen de opstaande zijde wordt gestort. Maar ook een verloren bekisting heeft een negatief effect op de kostprijs.” Sleeckx bedacht een goedkoper alternatief voor de genoemde randbekistingen “dat het toelaat om zeer snel te bekisten en ontkisten, zodat arbeidsuren kunnen worden uitgespaard. Bovendien kunnen de bekistingsplaten worden gerecupereerd en verschillende malen hergebruikt.”

Snelbouwsteen

Het bekistingssysteem bestaat uit bevestigingsbeugels, bekistingsplaten, en U-profielen. De bevestigingsbeugels hebben een L-vormig deel met aan de onderzijde een U-vormig aanhangsel. Dit onderste deel kan vóór het plaatsen van de vloerelementen worden vastgeklemd in de opening van een ‘snelbouwsteen’ oftewel bouwblok. Het opstaande, 17 cm lange, L-vormig deel van de beugel is voorzien van twee gaten met schroefdraad, op 1 en op 13 cm boven het bouwblok. De beugels zijn van kunststof, of van metaal dat een roestwerende behandeling heeft ondergaan. De bekistingsplaten meten 23 bij 300 cm en zijn voorzien van drie keer twee gaten: twee op 30 cm afstand van elk van de twee korte zijden, en twee in het midden van de plaat. De middelpunten van de gaten liggen op 7 en op 19 cm van de onderrand van de plaat (en dus op 16 en op 4 cm van de bovenrand). Twee aangrenzende platen worden onderling verankerd met een U-profiel dat in de onderste gaten wordt vastgezet op de beugels. De gaten in de platen en de profielen zijn langwerpig in de horizontale richting, zodat de platen na bevestiging kunnen worden verschoven tot ze zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Druklaag

Als de bekistingsplaten worden gemonteerd met de onderrand onder, steken ze net als de beugels 17 cm boven de bouwblokken uit. Op vloerelementen met een dikte van 13 cm blijft dan 4 cm ruimte over voor een druklaag. Als de bekistingsplaten daarentegen worden gemonteerd met de onderrand boven, steken ze 20 cm boven de bouwblokken uit. Daardoor ontstaat ruimte voor dikkere vloerelementen of voor een dikkere druklaag. De bevestigingsbeugels worden ingestort, maar de bekistingsplaten en U-profielen kunnen volgens de uitvinder diverse malen worden hergebruikt.
Sleeckx beveelt zijn vinding ook aan voor het bekisten van sloffen voor de opleg van ‘poutrellen’, oftewel stalen balken met I-profiel. Daarvoor moeten twee bevestigingsbeugels in hetzelfde blok worden geplaatst, zodat aan beide zijden van de muur een korte bekistingsplaat kan worden vastgezet, aangevuld met nog kortere plaatjes voor de kopse kanten.
octrooinummer: BE107598
houder/uitvinder: D.Sleeckx, Diest (B)

Reageer op dit artikel