nieuws

Alternatieven voor gang naar rechter

bouwbreed

Rijkswaterstaat gaat dit najaar experimenteren met alternatieve methodes om bouwconflicten op te lossen. Doel is de rechter zo lang mogelijk buiten de deur te houden.

Om bouwprojecten tot een goed einde te brengen is het van groot belang
conflicten in de kiem te smoren. De afgelopen paar jaar is het aantal formele
geschillen echter enorm toegenomen, is de gezamenlijke constatering van zowel
Bouwend Nederland als Rijkswaterstaat. Beide partijen willen dat aantal fors
inperken, maar beseffen dat niemand de gang naar de rechter kan verbieden.
Tijdens de Topconferentie tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de grootste bouwers
is afgelopen zomer afgesproken het aantal rechtszaken tot een minimum te
reduceren. Deze zeven aannemers hebben toegezegd alleen in het uiterste geval te
procederen. Om toch verhaal te kunnen halen wordt een ombudsman in het leven
geroepen waar alle partijen een beroep op kunnen doen. Rijkswaterstaat werkt
verder aan een analyse van relevante rechtszaken met als doel het hoe en waarom
te gebruiken voor aanpassing van de werkwijze.

Pilots

Rijkswaterstaat zet dit najaar bij de dienst Infrastructuur verschillende
pilots op met andere vormen van geschillenbeslechting. Daarbij wordt onder meer
ingezet op FDR voor zakelijke geschillen waar een snelle financiële oplossing
voor de hand ligt. Met aparte onderhandelingen, zonder stapels papier, wordt in
beperkte tijd naar een uitkomst gewerkt. Voor meer technische verschillen van
inzicht is de speciale RAS-procedure. Daarnaast zet de dienst meer in op
preventie. Bij vijftien grote infraprojecten, waaronder A2 Utrecht-Amsterdam,
Tweede Coentunnel, A4 Leiderdorp, A6/A9 en de sluizen Zuid-Willemsvaart, is
gekozen voor het inschakelen van de stichting Bouwreflectie. Onafhankelijke
reflectoren kijken mee bij beide partijen en sturen net zo lang tot een
gezamenlijk doel voor ogen staat. Een stap verder gaat de commissie van
deskundigen, die ook al bij de hsl en de Betuweroute hebben dienst gedaan. Ze
heeft bij beide megaprojecten weinig rechtszaken voorkomen, maar er wordt
gekeken naar een nieuwe invulling.

Geschillenbeslechting in negen gradaties

Reageer op dit artikel