nieuws

Aedes: Ruimte voor investeringen

bouwbreed

Het kabinet moet opschieten met de uitvoering van de plannen van het crisispakket om de bouw te stimuleren, vindt corporatiekoepel Aedes.

Bovendien moet daarbij oog worden gehouden voor de langere termijn. Volgens
Aedes worden momenteel met het Stimuleringsbudget woningbouw weliswaar
eenvoudige bouwprojecten gered, ingewikkelder herstructureringsprojecten blijven
liggen. De kans is bovendien groot dat het beschikbare budget daarvoor opraakt.
“Het is cruciaal op de langere termijn de investeringsruimte op peil te houden”,
aldus voorzitter Marc Calon van Aedes. De woningcorporaties willen graag
meehelpen de bouwproductie op niveau te houden. De vennootschapsbelasting,
bijzondere heffingen en het huurbeleid plegen echter een aanslag op de
kasstromen. Calon: “We willen als corporaties kunnen blijven bouwen, maar dan
zijn voldoende financiële ruimte en garanties noodzakelijk. Voor corporaties zou
bijvoorbeeld een ruimere toegang tot de openbare kapitaalmarkt helpen.” Aedes
pleit andermaal voor een uitgebreide en samenhangende visie op de woningmarkt.
Een greep in de kas van de woningcorporaties is volgens de koepel geen panacee
voor de problemen op die woningmarkt. “We willen allemaal lekker wonen en willen
dat onze kinderen het beter hebben dan wijzelf”, aldus Calon. “Hiervoor zijn
hervormingen nodig die de woningmarkt houdbaar maken voor weer een volgende
generatie.”

Reageer op dit artikel