nieuws

Zand winnen Nijstad leidt tot conflict

bouwbreed

Zandexploitatiebedrijf Echten van Roelofs Projectontwikkeling uit Den Ham vecht het uitgeven van een vergunning voor zandwinning bij winlocatie Nijstad in Hoogeveen aan bij de Raad van State.

De provincie Drenthe heeft het bedrijf Nijstad vof Zandwinning van AAM
Planontwikkeling uit Lisse en Zuidema Aannemers uit Hoogeveen een vergunning
gegeven voor de winning van 905.000 kubieke meter zand op de locatie. Volgens de
bezwaarmaker wordt oneerlijke concurrentie met de vergunning in de hand gewerkt.
In Nijstad wordt alleen ophoogzand gewonnen. Zandwinput Echter ligt op drie
kilometer afstand en fungeert als winplaats voor ophoogzand en industriezand.
Volgens zandexploitatiebedrijf Echten is haar zandwinput een compensatie voor
het verlies van een zandwinput nabij Zuidwolde. De bezwaarmaker stelt dat Echten
geen reële compensatie vormt als het ophoogzand afkomstig uit de zandwinput in
Nijstad gelijktijdig wordt vermarkt. Bovendien zou het bedrijf niet aan de
provinciale doelstellingen voor de winning van industriezand in 2013 kunnen
voldoen als het ophoogzand niet voldoende kan worden afgezet. Het industriezand
ligt namelijk onder een 10 tot 12 meter dikke deklaag ophoogzand.
Zandexploitatiebedrijf Echten hoopt dat de Raad van State de vergunning
vernietigt. Ook een ander zandwinbedrijf heeft tegen de vergunning voor
zandwinning bij Nijstad bezwaar gemaakt. De nieuwe aannemer zou tot 30 meter
diep mogen graven, terwijl anderen maar tot 20 meter mogen gaan. De Raad van
State doet binnen zes weken uitspraak.

Reageer op dit artikel