nieuws

Wespennest TenderNed

bouwbreed

Minister Van der Hoeven wil TenderNed exclusief aanwijzen voor alle aanbestedingen. Vooralsnog is de database een puinhoop sinds de overdracht van ProRail en totaal ongeschikt voor duizenden gebruikers.

De Aanbestedingskalender wacht een doodsklap als de minister via de
Aanbestedingswet exclusiviteit afdwingt voor TenderNed. Zij is van plan het hele
aanbestedingsproces te monopoliseren voor het ministerie van Economische Zaken
en passeert daarmee het bestaande systeem van het ministerie van VROM/CROW, maar
ook werkende databases van Bouwend Nederland en Cobouw. De Aanbestedingskalender
heeft 80 procent van de overheidsaanbestedingen en kent 53.000 gebruikers die
via mail een dagelijkse update krijgen van nieuwe opdrachten. Minister Van der
Hoeven speelt inmiddels hoog spel. Van het aanvankelijke voornemen om in overleg
een nieuw systeem te bouwen is niets terechtgekomen. Beide ministeries staan op
voet van oorlog over de aanbestedingen. Economische Zaken heeft na de bouwfraude
met succes de uitzonderingspositie van de bouwsector bij het ministerie van VROM
weten af te troggelen, maar het alternatief voor aanbestedingen is vooralsnog
een puinhoop.

Druk

Haar belofte aan de Tweede Kamer om nog dit jaar de eerste fase van TenderNed
op te leveren kan de minister niet waarmaken. Bronnen rond TenderNed vinden ook
de nieuwe toezegging van 2010 aan de optimistische kant. Ze heeft voor zichzelf
de druk opgevoerd door de harde koppeling met de aanbestedingswet. Die wet ligt
bijzonder gevoelig vanwege het stranden van de oude versie in de Eerste Kamer,
alweer ruim een jaar geleden. Een nieuwe zeperd kan de minister zich eigenlijk
niet veroorloven. Desondanks kreeg het nieuwe wetsvoorstel forse kritiek van
VVD-Kamerlid Ton Elias die steigerde toen de minister de Kamerleden
vertrouwelijk wilde aftasten over de inhoud. Het gesprek achter gesloten deuren
heeft inmiddels plaatsgehad, maar getuigd niet van een doortastend optreden.
Mede door de grote problemen met TenderNed. Ook Bouwend Nederland, NEVI en CROW
hebben grote kritiek op de nieuwe versie waarbij TenderNed een exclusieve rol
toegewezen krijgt. De doodsklap voor de Aanbestedingskalender en andere
bestaande initiatieven én in strijd met de vrije mededinging. De doelbewuste
poging om de Aanbestedingskalender om zeep te helpen met 100 procent
belastinggeld riekt naar staatssteun. De onderliggende politieke steekpartij
tussen VROM en Economische Zaken is ontaard in een subtiel machtsspel waarbij
niets over is van constructief interdepartementaal overleg. Tegelijk beweren
boze tongen dat de uitrol naar een volledig digitaal marktplaatssysteem met de
mogelijkheid van inlichtingen, onderhandelingen, veiling en loten op z’n minst
verre van toekomstmuziek is. Vooral de beveiliging van een systeem met veel
bedrijfsgevoelige informatie en vertrouwelijke offertes levert veel
hoofdbrekens. Tegelijk mag de server nooit uitvallen, want dat levert direct
schadeclaims op rond het verstrijken van deadlines voor inschrijvingen.
Bovendien moeten wel duizenden aanbestedende diensten en tienduizenden
werknemers van bedrijven toegang krijgen tot de gegevens. Een huzarenstukje op
ict-gebied dus.

Ict-specialisten

In 2006 heeft spoorbeheerder ProRail het werkende systeem van TenderNed
kosteloos overgedragen aan toenmalig minister Brinkhorst. Tientallen
ict-specialisten hebben zich stukgebeten op het systeem dat al snel niet
geschikt bleek voor een groot aantal gebruikers. Bouwen in eigen beheer bij de
overheid leek Van der Hoeven het meest veilig. ICTU, de club van wizz-kids van
de overheid, heeft opleveringsdatum na opleveringsdatum laten verstrijken zonder
een werkend systeem op te leveren. Inmiddels is drie jaar verstreken, zonder
vorderingen. Dat zou niet liggen aan de specificaties van de opdrachtgever, maar
volledig te wijten zijn aan de gebrekkige capaciteiten bij ICTU. Inmiddels zijn
miljoenen verspild aan automatiseringskosten die tot niets leiden. De officiële
begroting is inmiddels met drie miljoen euro overschreden. Een fractie van de
werkelijke kosten, want het ministerie doet er alles aan om de officiële
overschrijdingen zo laag mogelijk te houden, vanwege de politieke gevoeligheid.
De ICTU is inmiddels op afstand gezet en het roer omgegooid: Economische Zaken
zoekt inmiddels een ervaren marktpartij voor de bouw van TenderNed. De
aanbesteding binnen de raamcontracten van het ministerie loopt en naar
verwachting krijgt een automatiseerder het contract in oktober gegund. De
periode om parallel aan de Aanbestedingswet in 2010 een werkend
aankondigingssysteem op te leveren is daarmee ronduit krap. Om de politieke druk
niet nog verder op te voeren, houdt het ministerie voorlopig vast aan die
termijn.

Reageer op dit artikel