nieuws

Wanprestatie afgestraft met prijsnadeel

bouwbreed Premium

Kwartaalbeoordelingen van opdrachtgevers gaan als bonus van maximaal 20 procent meewegen bij aanbestedingen. Het is een poging slecht presterende aannemers op achterstand te zetten.

Goed presterende aannemers mogen op die manier tot 20 procent hoger inschrijven voor een project om hetzelfde te scoren als concurrenten bij de economisch meest voordelige inschrijving (emvi). Eind dit jaar overwegen de rijksopdrachtgevers het al werkende systeem van ProRail invoeren.
De basis is een driemaandelijkse beoordeling over het functioneren van opdrachtnemers, gemaakt op basis van de geleverde prestaties bij concrete werken en op basis van interviews met de projectleiders. Volgens ProRail werkt het systeem goed en betrouwbaar. De opdrachtgever kijkt onder meer naar uitgelopen werkzaamheden, veiligheidsincidenten, meerwerk en overlast. Op basis van de prestaties waardeert hij de bouwers met een kwalificatie tussen A (20 procent) tot en met D.

Verleden

Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst en ProRail broeden al een paar jaar op een manier om de prestaties uit het verleden mee te wegen bij nieuwe aanbestedingen. In de praktijk blijkt het juridisch ingewikkeld een eerlijk en transparant systeem te verzinnen dat ook ruimte biedt voor nieuwkomers en combinaties. Den Bosch doet momenteel ervaring op met een systeem van pre-selectie om referenties op te vragen. Alleen onderhandse gunning biedt opdrachtgevers de mogelijkheid aannemers te belonen met extra klussen. De mogelijkheid van verlenging van een contract bij goede prestaties is een andere methode.
Het is opdrachtgevers al tijden een doorn in het oog dat falende bouwers de volgende keer bijna altijd aan de startlijn mogen verschijnen. ‘Cowboytaferelen’ oordeelt RGD-topman Peter Jägers. Ook RWS-topman Bert Keijts ergert zich groen en geel. Een zwarte lijst mag niet van ‘Europa’ en de mogelijkheden om falende bouwers uit te sluiten zijn beperkt tot zeven zware eisen. In het kader van het Opdrachtgeversforum pogen de drie partijen op dezelfde golflengte te komen en één systeem voor opdrachtnemers te kiezen.
Voor geïntegreerde contracten als d&c bestuderen Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en ProRail op een gezamenlijke database.

Reageer op dit artikel