nieuws

Vinci noteert omzet van ruim 15 miljard

bouwbreed

Het Franse bouwbedrijf Vinci heeft in de eerste helft van het jaar een omzet geboekt van 15,2 miljard euro. De prestatie ligt 3,2 procent onder het niveau in de vergelijkbare periode vorig jaar.

De activiteiten van bouwbedrijf Construction slonken in de eerste zes maanden met 7 procent tot 3,7 miljard euro. Stagnatie trad op door stakingen in Frankrijks overzeese gebiedsdelen en de afronding van enkele grote projecten. Het einde van de hoge bouwconjunctuur op thuismarkt Frankrijk speelt ook een rol.
In het buitenland voerde Vinci Construction (ondanks een negatief valuta-effect van 4,4 procent) de omzet met 2 procent op tot 3,6 miljard euro. De orderportefeuille is met een waarde van 15,8 miljard euro slechts een fractie dunner dan in topjaar 2008.
Wegenbouwer Eurovia zag zijn omzet met 4,8 procent slinken tot 3,5 miljard euro. De werkvoorraad nam ten opzichte van de jaarwisseling met 17 procent toe tot 5,6 miljard. Grote projecten die het bedrijf binnenhaalde betreffen de vernieuwing van het Franse spoorwegnet en snelweg A5 in Duitsland.
De divisie Concessies verhoogde haar omzet met 0,8 procent tot 2,3 miljard euro. De vier tolwegen die Vinci in Frankrijk in beheer heeft, leverden stabiel 1,9 miljard euro op. De opening van nieuwe trajecten en een tariefsverhoging vingen de onverwachte daling van het tolgeld door 7 procent afname van het autoverkeer, geheel op. De energiebedrijven van Vinci incasseerden een omzetdaling van 4,5 procent tot 2,1 miljoen euro.
De aannemer realiseert een derde van zijn 15,4 miljard euro omzet buiten Frankrijk. De bouwer heeft voor 24,1 miljard euro werk in portefeuille.

Reageer op dit artikel