nieuws

Vernietigend rapport over balansventilatie

bouwbreed

De bewoners die klagen over de balansventilatie in een appartementencomplex aan de Akkerstraat in Groningen hebben gelijk. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van BBA Binnenmilieu op verzoek van de rechtbank in Groningen.

Advocaat Martin de Witte van SAP advocaten in Amersfoort ziet dat op veel
plaatsen in Nederland vergelijkbare problemen bestaan en hoopt dat er eindelijk
tempo komt in de aanpak van slecht functionerende, veelal slordig geïnstalleerde
balansventilatiesystemen. Vanaf de oplevering in 1987 liggen bewoners van de
Akkerstraat en corporatie Lefier in Groningen met elkaar in de clinch over het
functioneren van het systeem. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal
verbeteringen die in 2007 en 2008 werd doorgevoerd. Die blijken echter
ontoereikend. “Vernietigend”, noemt bewonersadvocaat Martin de Witte de
bevindingen van het Rotterdamse onderzoek- en adviesbureau. Een greep uit de
gesignaleerde tekortkomingen: de ventilatiecapaciteit schiet tekort, het systeem
maakt nog steeds te veel lawaai en een deel van de afvoerlucht komt door lekkage
terecht in de aanvoerlucht. De 22 jaar oude installaties zouden bovendien
technisch afgeschreven zijn.

Onvoldoende

De betrokken corporatie, Lefier, stelt nog niets over de conclusies te kunnen
zeggen omdat er volgens haar slechts een conceptrapport ligt. Volgens De Witte
is dit onjuist. De betrokken partijen mochten op het concept reageren, waarna
het definitieve rapport is opgesteld. Over de vraag of balansventilatie
wenselijk is of niet, spreekt BBA Binnenmilieu zich niet uit. Wel beklemtoont
het dat elk systeem moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit plus
aanvullende eisen uit de GIW/ISSO-publicatie 2008. Verder is er de Europese
richtlijn voor het binnenmilieu NEN-EN-15251. Aan al deze normen wordt in
meerdere of mindere mate niet voldaan.

Reageer op dit artikel