nieuws

‘Ventilatiekeuring als stok achter de deur’

bouwbreed Premium

Een ventilatieprestatiekeuring moet bewoners zekerheid geven of een ventilatieinstallatie goed is ontworpen en geïnstalleerd en of beloofde prestaties daadwerkelijk gehaald worden. Het instrument, dat deze week in gepresenteerd en steun krijgt van het ministerie van VROM en alle partijen in de bouw, is een initiatief van de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (Vla). Branchemanager Kees de Schipper licht het initiatief toe.


“In de praktijk blijken veel installatiesystemen niet naar behoren te werken. Ook onderzoek van VROM wijst uit dat veel installaties niet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Het probleem bij een verwarming is vaak duidelijk. Bij ventilatiesystemen is het voor bewoners vaak veel lastiger om te beoordelen of een installatie naar behoren functioneert. Met de ventilatieprestatiekeuring hebben bewoners een instrument in handen om te krijgen waar ze recht op hebben.”
“De keuring maakt duidelijk of een ventilatiesysteem volgens de voorschriften is ontworpen, op de juiste wijze is geïnstalleerd en doet wat het moet doen. Daarnaast wordt getoetst of bewoners voorlichting hebben ontvangen over het juiste gebruik evenals onderhoudsinstructies, aspecten waar nu te weinig aandacht aan wordt besteed. Als fabrikanten hebben we dit initiatief genomen omdat we ervan overtuigd zijn dat onze systemen voor een comfortabel en energiezuinige binnenklimaat zorgen. Het ontwerpen en installeren is wel aan strikte spelregels gebonden die moeten worden nagekomen. Dat laat nu nog veel te wensen over.”
“Het probleem bij niet goed functionerende ventilatiesystemen ligt op veel fronten. Achterliggende oorzaak is dat de bouwkolom niet goed functioneert. Van ontwerp tot oplevering zijn veel verschillende partijen betrokken. Je zou kunnen zeggen dat wat ventilatieinstallaties betreft de keten zelf niet goed is ingeregeld.”
“Door het feitelijk presteren van een installatie voor oplevering te controleren zullen partijen gedwongen worden beter te presteren. We verwachten dat de keuring vooral preventief zal werken. Dit instrument dwingt partijen hun verantwoordelijkheid te nemen. Het is in feite een stok achter de deur. Het initiatief wordt overigens gesteund door het ministerie van VROM en alle partijen in de bouw.”
“Niet alleen bewoners, ook woningbouwcorporaties of Verenigingen van Eigenaren kunnen zo’n keuring aanvragen. De keuring leent zich voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Onze verwachting is wel dat het zwaartepunt op de nieuwbouw zal liggen. Bij grootschalige projecten kun je dan denken aan steekproefsgewijze controle. We gaan daar pragmatisch mee om. De kosten van een keuring liggen naar verwachting tussen de 200 en 300 euro.”
“De vraag moeten we nog wel creëren. De keuringen worden door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Momenteel zijn we bezig met het certificeren van bedrijven die deze keuring mogen uitvoeren. We verwachten de eerste keuringen in september uit te voeren.”

Reageer op dit artikel