nieuws

Tweede helft van 2009 begint veelbelovend

bouwbreed

De tweede helft van 2009 is voor Nederlandse producenten veelbelovend begonnen. Zowel ontvangen orders als productieomvang namen in juli toe. De inkoopindex zit echter nog niet in de plus.

De industrie-index van de inkopersorganisatie NEVI, de Purchasing Managers Index PMI, is in juli gestegen van 44,4 naar 46,6. Dat duidt nog steeds op een lichte daling, maar is wel het hoogste cijfer in acht maanden tijd. Pas boven de 50 is er sprake van groei.
Het cijfer duidt op een verslechtering van de bedrijfsomstandigheden. Vooral de forse daling van de werkgelegenheid en de voorraadniveaus hadden een negatieve invloed op het indexcijfer.
Daar staat tegenover dat het aantal ontvangen orders in juli juist behoorlijk gestegen is door een toegenomen vraag uit zowel binnen- als buitenland. Dit is volgens deskundigen een gevolg van een verbetering van de economische omstandigheden in combinatie met voorraadaanvulling bij klanten. Hierdoor nam ook de productieomvang bij Nederlandse productiebedrijven licht toe.
Ook in de eurozone lijkt de industrie voorzichtig uit het dal te klimmen. De drie belangrijkste economieën, Duitsland, Frankrijk en Spanje, hebben de productie afgelopen maand enigszins zien toenemen. De inkopersindex voor de industrie in de eurolanden is in juli gestegen van 42,6 naar 46,3. Dat is de grootste sprong in het twaalfjarig bestaan van de index. Belangrijker is wel dat de afgelopen maand de vraag naar consumentengoederen is gestegen. Dat is voor het eerst sinds mei 2008.

Reageer op dit artikel