nieuws

Toeleveranciers in greep van prijsdalingen

bouwbreed

De toeleverende industrie houdt het hart vast over de prijsontwikkeling. In de betonsector vreest 41 procent van de ondernemers binnenkort minder te zullen ontvangen voor hun producten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek signaleert over een brede linie grote
dalingen van afzetprijzen. Sinds 1991 was het verval nog nooit zo groot. In de
chemie en bij de basismetalen namen de prijzen sedert vorige zomer met 20
procent af. De prijzen van de olieverwerkende industrie schrompelden zelfs 44
procent in. In de timmerindustrie verwacht 38 procent van de directies dat de
afzetprijzen komende maanden verder zullen dalen. Het merendeel van de
ondernemers houdt vast aan het huidige prijsniveau. In de baksteenbranche ziet
een derde van de bedrijven zich gedwongen de prijzen te verlagen. Anders dan in
vele exportgerichte bedrijfstakken, tekent zich bij de toeleveranciers aan de
bouw nog allesbehalve een krachtig herstel af. In de timmerindustrie lag het
volume aan orders 15,9 procent onder het niveau van rond de eeuwwisseling. Een
kwart van de fabrikanten verwacht dat de bedrijvigheid de komende maanden verder
zal afnemen. In juni voorspelde nog de helft van de ondernemers verdere krimp.
Bij een derde van de bedrijven vertoont de orderontvangst een dalende lijn. Een
kwart van de timmerfabrikanten schrapt arbeidsplaatsen. In de baksteensector is
een vijfde van de fabrieken in de greep van de afnemende bedrijvigheid. Voor 29
procent is duidelijk dat de prijzen dit najaar zullen zakken. De grootste
ontslaggolven lijken achter de rug, want nog maar 14 procent van de ondernemers
heeft concrete saneringsplannen. De fabrikanten van beton-, cement- en
gipsproducten zien het grootste leed nog komen. De helft van de bedrijven wapent
zich tegen de afnemende bedrijvigheid en kort op de personele sterkte. De
orderpositie ligt 9,4 procent boven het niveau rond de eeuwwisseling.

Reageer op dit artikel