nieuws

Stucwerk Noorderkerk valt van de muren

bouwbreed Premium

Het stucwerk in de Noorderkerk in Amsterdam laat los. Het kerkbestuur is op zoek naar een technische oplossing en financiële middelen. “Wij kunnen de kosten zelf niet opbrengen”, meldt kerkrentmeester Chris Kramer.

“Eén muur hebben we kort geleden gerestaureerd. Hij is in oktober 2008
opgeleverd. We hebben de muur van binnen en buiten behandeld. Van buiten zijn de
gaten rond ankers gedicht en is het voegwerk hersteld, om te voorkomen dat vocht
in de muur doordringt. Aan de binnenkant hebben we speciaal stucwerk laten
aanbrengen. Rescura (vakatelier voor restauratie in Amsterdam) heeft het werk
uitgevoerd onder leiding van architect Kees Voordouw”, aldus Kramer. “Toen we
bezig waren hebben we meteen alle muren aan de buitenzijde met een hoogwerker
geïnspecteerd. Het stucwerk begint namelijk ook van de andere wanden af te
brokkelen.” Volgens de kerkrentmeester laat de hechting aan de ondergrond los.
De oorzaak? Transport van zout uit het metselwerk, door vocht van buiten naar
binnen. De Noorderkerk in Amsterdam is van 1620 tot 1623 uitgevoerd naar het
ontwerp van architect Hendrick de Keyser. Bij de bouw werd zout water uit de
Zuiderzee gebruikt. “Het zout zit in de muren. Je proeft puur zout, als je het
op je tong doet”, aldus Kramer. Van 1993 tot 1998 is de Noorderkerk
gerestaureerd voor zo’n 10 miljoen gulden (zo’n 450.000 euro), onder leiding van
architect Walter Kramer. Daarbij heeft aannemingsbedrijf Van der Sluys en van
Dijk uit Dordrecht, later overgenomen door Koninklijke Woudenberg, het stucwerk
aangebracht. “Nadat het stucwerk begon los te komen hebben we ons tot de
aannemer gericht. Na enige tijd was er geen gesprek meer mogelijk. We zijn
daarom opnieuw begonnen met een andere aannemer en een andere architect”, aldus
Kramer. “Zolang het zout in de muur blijft zitten, is er niets aan de hand”,
stelt de kerkrentmeester. “Ditmaal hebben we het stucwerk verwijderd en een
sluitlaag op de muur aangebracht. We verwachten dat het nieuwe stucwerk niet los
zal laten.”

Meerjarenbegroting

Het werk wordt in nauw overleg met ir. Marc Stappers van de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) uit Amersfoort. Voor het
vervangen van het stucwerk is zo’n 600.000 euro nodig. Het kerkbestuur heeft
hiervoor een meerjarenbegroting gemaakt. Overigens noemt Kramer als mogelijke
oorzaak van het loslaten de convectorputten onder de ‘soldatenbanken’ langs de
muren. Vóór de restauratie in de jaren negentig werd de kerk verwarmd vanuit een
centraal punt, daarna door middel van convectoren. De warme lucht trekt mogelijk
vocht en daarmee zout uit de muren.

Reageer op dit artikel