nieuws

Provincie Drenthe stopt 5 miljoen euro in vlottrekken woningbouw

bouwbreed

De provincie Drenthe steekt bijna 5 miljoen in het vlottrekken van gestagneerde woningbouwprojecten in de provincie. Daarnaast reserveert Drenthe 3 miljoen euro voor garantstellingen aan specifieke nieuwbouwprojecten.

Met deze stimulering verwacht de provincie in totaal 16 miljoen euro bij gemeenten, corporaties en bedrijfsleven los te krijgen. Met deze maatregelen wil de provincie doorstroming op de woningmarkt en werkgelegenheid in de bouwsector stimuleren.
In Drenthe stagneren 43 woningbouwprojecten. Daarbij gaat het direct om 900 woningen en op de langere termijn om nog eens 2100 woningen. Zo blijkt uit een inventarisatie van de provincie in samenwerking met gemeenten, corporaties en marktpartijen de afgelopen maanden.
Het door de provincie beschikbaar gestelde geld is onderdeel van het afgelopen voorjaar gepresenteerde maatregelenpakket voor de economische crisis, de zogenaamde ‘versnellingsagenda’, waar in het totaal 31 miljoen euro mee gemoeid is.
Om de projecten weer op gang te krijgen, gaan de betrokken partijen verschillende maatregelen treffen. Zoals: gefaseerd bouwen, het versnellen van procedures, gronduitgave in erfpachtconstructie, het verlagen van de grondprijzen, financiële garantstelling door de provincie en het verlagen van de winstmarges.
Welke maatregel waar wordt toegepast, wordt per project bepaald volgens Peter Grondsma, woordvoerder van de provincie: “Wij willen maatwerk leveren. De betrokken partijen zitten nu al per project om tafel met de intentie snel aan het werk te gaan. Dat kan bij wijze van spreken de komende weken al resultaat opleveren. Projecten die nog in procedure zitten, zullen misschien langer vergen, maar ook daar is het de bedoeling om te versnellen.”

Reageer op dit artikel