nieuws

Meer schade aan constructies door schoner milieu

bouwbreed

Milieumaatregelen die ervoor zorgen dat er minder gif in zee komt, kunnen ernstige corrosie van metalen constructies veroorzaken. Dat constateert corrosiedeskundige Ed Reddering van TNO in Den Helder.

Door de milieumaatregelen kunnen micro-organismen welig tieren. De
micro-organismen die corrosie in de hand werken, leven onder de biofilm die op
het oppervlak van de constructie groeit. Zij kunnen voor een aanzienlijke schade
verantwoordelijk zijn. Accelerated Low Water Corrosion, doorgaans afgekort tot
ALWC, is de Engelse naam voor versnelde roestvorming door micro-organismen die
zich op ruim een meter onder de waterspiegel voordoet op bijvoorbeeld damwanden.

Zout en brak water

De oorzaak vormt volgens Reddering het steeds schonere milieu. “Wet- en
regelgeving zorgen ervoor dat er minder landbouwgif in het oppervlaktewater
komt. Het water in de sloot komt uiteindelijk terecht in de zee; met minder gif
zodat meer micro-organismen blijven leven en zich kunnen vermenigvuldigen.” En
schade aanrichten aan metalen constructies in het water. ALWC doet zich vooral
voor in zout en brak water maar kan zich ook voordoen in leidingen van
sprinklerinstallaties.

“Het probleem wordt nu een jaar of zeven als zodanig erkend,” weet Reddering.
Dat gebeurt wereldwijd. In onze contreien is dat volgens hem vooral in de
Noordzee(havens) en dan vooral in die van Ierland, Groot-Brittannië en de
Kanaalzone. Welke omstandigheden ALWC bevorderen is nog niet helemaal duidelijk.
“Er is nog wel wat studie voor nodig om daar een antwoord op te krijgen,” meent
Reddering. Het heeft onder meer te maken met de zuurstofhuishouding en de
zuurgraad van het water. Ook de bestrijding ervan is nog volop onderwerp van
studie. Het zou kunnen met kathodische bescherming die micro-organismen
bestrijdt met een elektrische stroom, een verfsysteem dat aangroei weert en
wellicht ook met een combinatie van beiden. Bij nieuwe nog aan te brengen
constructies levert aangroeiwerend coaten en kathodisch beschermen niet al te
veel problemen op. De meeste handelingen kunnen in de werkplaats worden gedaan.
Constructies die al in gebruik zijn vergen meer moeite en dus meer geld. “De
micro-organismen die de corrosie in de hand werken leven onder de biofilm die op
het oppervlak groeit”, legt Reddering uit.

Reageer op dit artikel