nieuws

Meer geld maakt niet duurzamer

bouwbreed

Pas als de woonconsument het in zijn portemonnee merkt, zal hij bereid zijn te investeren in duurzame energie. De maatregelen van het kabinet om met het stimuleren van duurzame investeringen de crisis op de woningbouwmarkt te bestrijden, zijn volgens Evert van Kooten en Leendert Meijers volstrekt onvoldoende. Meer geld dus? Nee, stellen zij, het kan eenvoudiger.De winst van het huidige kabinetsbeleid is dat het inziet dat de meeste energiebesparing te halen is in de bestaande bouw. Nieuwbouw moet het echter nog steeds zonder steunmaatregelen doen. Dat is een kwalijke zaak, want met de mond belijdt het kabinet het hoog op te nemen met energiebesparing en duurzaamheid, maar in de praktijk geeft het daar dus geen gehoor aan.

Het is ook een gemiste kans dat Nederland niet evenals België de btw op duurzame nieuwbouw tijdelijk naar een laag percentage (6 procent) heeft gebracht. Het zou een steuntje in de rug van de woningmarkt zijn geweest in deze moeilijke tijden, en bovendien een stimulans zijn voor degenen die echt werk willen maken van energiebesparende maatregelen.
De woonconsument ziet zich bij zowel de aanschaf van een nieuwbouwwoning als het laten uitvoeren van energiemaatregelen in zijn bestaande woning, geconfronteerd met flinke investeringen. Extra energiebesparende maatregelen vergen nu eenmaal tussen de 10.000 en 20.000 euro per woning. Maar wat levert het op? Natuurlijk, uiteindelijk een lagere CO2-uitstoot en dus een beter milieu. Helaas is het aantal woonconsumenten dat bereid is deze forse investeringen op tafel te leggen, op de vingers van één hand te tellen.
Of we het nu willen of niet, onderzoek toont aan dat 9000 voor de woonconsument het maximum is. In dat licht bezien is de maatregel van het kabinet om via het stimuleren van investeringen in woonisolatie de crisis in de bouwsector te beteugelen ambitieus te noemen, maar naar onze mening weinig effectief. Want de consument wil lagere maandlasten en de 40 tot 80 euro die dergelijke maatregelen gemiddeld opleveren, zetten nauwelijks zoden aan de dijk. Nog afgezien van de extra kosten die hij moet maken om een en ander te kunnen financieren. En dus zal hij de werkzaamheden aan de bestaande woning niet laten uitvoeren en ook blijven aarzelen over de forse investeringskosten in de nieuwbouw.

Energieprijzen

Pleiten wij dus voor hogere stimuleringsbijdragen? Geenszins. Het kan eenvoudiger. Bijvoorbeeld door het door ons eerder gepropageerde aanbrengen van differentiatie in energieprijzen (wie veel gebruikt moet daar meer voor betalen). Een andere oplossing is het afschaffen van het vastrecht. Dat scheelt zomaar zo’n 1500 euro op jaarbasis. Als we daar de besparingsopbrengsten bij optellen kom je op een interessant bedrag.
Overigens zijn er al energieleveranciers die het vastrecht niet in rekening brengen maar dit via een andere manier innen. Dit maakt de energiesector er trouwens niet overzichtelijker op. Samen met de verkoop van bedrijven aan het buitenland, de oprichting van nieuwe energiebedrijven door gemeenten en zelfs woningcorporaties die met dit idee spelen, dreigt deze branche toch al steeds schimmiger te worden. Het is de taak van de overheid te zorgen dat de energiesector transparanter wordt. Dat maakt ook het nemen van energiemaatregelen die er écht toe doen een stuk eenvoudiger.

Reageer op dit artikel