nieuws

Langste ondergrondse hoogspanningskabel

bouwbreed

Met 12,8 kilometer is de 380 kV kabel die Joulz aanlegde in Rijnmond de grootste ondergrondse hoogspanningskabel van Nederland. Een mooie referentie voor vergelijkbare projecten in Europa.

De kabel sluit de nieuwe gasgestookte energiecentrale van interGen aan op het hoogspanningsnetwerk. Volgens een woordvoerder van Joulz worden ondergrondse hoogspanningskabels tot nu toe in lengtes van enkele honderden meters aangelegd, en komen de gerealiseerde lengtes bij lange na niet in de buurt van de 12,8 kilometer die nu is gerealiseerd.
De kabel is voor 80 procent in open ontgraving aangelegd en voor 20 procent door horizontaal gestuurde boringen. De plaatselijk hoge grondwaterstanden maakten het volgens de woordvoerder tot een moeilijk project. Net als de verschillende kruisingen met andere kabels, leidingen, spoor-, water en snelwegen. Bovendien is de 380 kV kabel over een deel van het traject gelegd op nog geen meter afstand van twee ondergrondse 150 kV leidingen. Die verbindingen waren in gebruik en moesten dat ongestoord blijven.
Eneco-dochter Joulz trad op als hoofdaannemer. Als onderaannemers waren onder andere BAM, A-Hak en Roos en Bijl van de partij. Het hele traject, van engineering tot en met uitvoering nam achttien maanden in beslag.

Reageer op dit artikel