nieuws

Landtunnel ‘leert’ van Roertunnels

bouwbreed

Hoewel de bouw van de landtunnel bij Utrecht op schema ligt, durft Rijkswaterstaat niet te zeggen wanneer de tunnel opengaat.

De dienst benadrukt dat elke tunnel van een beetje omvang ‘complex’ is,
waarvan pas in de testfase kan worden aangetoond of alles naar behoren werkt.
Pas als dat in voldoende mate is aangetoond, gaat de tunnel open. De beheerder
van rijkswegen reageert daarmee op vragen van Cobouwover hoe de overheidsdienst
problemen tracht te voorkomen die de A73-tunnels nog steeds parten spelen.

De opdrachtgever zegt de ervaringen met de tunnels bij Roermond te benutten:
zo is van meet af aan de sturing op de installaties strakker ingericht.
Bovendien krijgt de tunnel alleen installaties die op grond van de Wet
tunnelveiligheid vereist zijn. Dat is enigszins opmerkelijk omdat minister
Eurlings (verkeer) dit jaar in de Kamer beloofde dezelfde wet te evalueren. Ook
aannemer (combinatie Besix, Dura Vermeer, GTI) en opdrachtgever verschilden
vorig jaar nog van mening over de installaties die in de tunnel bij Utrecht
moesten komen. Nu is de relatie tussen beiden goed, aldus Rijkswaterstaat.

Hoe dan ook krijgt de ‘domtunnel’ één integraal systeem voor veiligheid.
Vanuit dat systeem worden onderdelen zoals energie, besturing, bediening,
communicatie, detectie, verkeersbeïnvloeding en evacuatievoorzieningen geregeld.
De tunnel wordt voorzien van een blusleiding en een ventilatiesysteem moet
zorgen voor de afvoer van hitte en rook bij brand. Of de tunnel daarmee volgens
de nog vrij nieuwe Tunnelwet voldoende veilig is, moet blijken uit de verplichte
risico-analyse.

Rijkswaterstaat gaat er vooralsnog vanuit dat de tunnel volgens plan in de
zomer van 2010 klaar is. Vervolgens is er een testperiode van vier maanden. De
dienst meldt verder dat de betonbouw nagenoeg is afgerond. Verlichting, kabels
en verdeelkasten worden momenteel aangebracht in de dienstengebouwen.

De landtunnel, onderdeel van de wegverbreding tussen Holendrecht en Ouderijn,
is een prestigeproject van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Al snel
werd het plan bijgesteld van 2×4 rijstroken naar 2×5 rijstroken. Voor die
aanpassing is nog wel een nieuw besluit nodig. Het huidige Tracébesluit is
namelijk gestoeld op het eerste plan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels