nieuws

Korte dialoog bij verdubbeling N33

bouwbreed

Rijkswaterstaat beperkt de dialoogfase voor de verdubbeling van de N33 tot maximaal een half jaar. Het kleinste dbfm-contract van het Rijk is meteen de grootste opdracht van het jaar in de noordelijke provincies.

Het vakantieoord Hof van Saksen is 4 september het decor voor de
marktinformatiedag. De opdrachtgever wil die gebruiken om de planning uiteen te
zetten en ruimte bieden voor combinatievorming. Inmiddels hebben zich tachtig
deelnemers aangemeld, waaronder partijen uit Engeland en Duitsland. De
presentatie in het Nederlands krijgt ook nog snel een Engelse versie. “De
belangstelling is groot en breed. Er zijn zelfs aanmeldingen uit het mkb en ook
financiers, advocaten en adviseurs komen op de dag af”, constateren
contractmanager Stefan Spekreijse en financieel manager Hans de Kievit met
genoegen. Zij gaan werken met eenzelfde dbfm-contract als de A12
Veenendaal-Maarssen en hebben de A15 Maasvlakte-Vaanplein en A6/A9 als
inspiratiebron. Ze denken niet meer dan zes maanden nodig te hebben voor de
dialoogfase die hoort bij een dbfm-contract. “Uiteindelijk is het relatief een
simpele opdracht: een strook asfalt in het landelijk gebied, naast de bestaande
weg met voldoende capaciteit. Die gesprekken kunnen kort, krachtig en
duidelijk.” Duurzaamheid, samenwerking en overlast tijdens de bouw zullen
meewegen bij de gunning, maar de precieze criteria staan nog niet vast. De
verdubbeling van de N33 tussen Assen-Zuid en Zuidbroek is op de
prioriteitenlijst gekomen door het hoge aantal ongevallen. “Het is een echte
dodenweg. Ondanks het inhaalverbod vallen er relatief veel slachtoffers. Twee
maanden geleden nog en zes weken geleden weer”, weet De Kievit. Rijkswaterstaat
was van plan de weg in twee keer één rijstrook uit te voeren en had daar een
budget van 91 miljoen euro voor beschikbaar. Vanuit de gemeenten en provincies
is nog eens 50 miljoen euro bijeengebracht om de verbinding tussen de A28 en A7
te verdubbelen naar twee keer twee rijstroken. Met in het achterhoofd een
economische injectie voor het noorden en betere bereikbaarheid van de TT in
Assen. De meerwaardetoets voor pps wees al snel op ten minste 4,5 procent
kostenbesparing ten opzichte van een traditioneel contract. Het voordeel zit
vooral in de combinatie van ontwerp, uitvoering en onderhoud. Vooral de
toevoeging van 20 jaar onderhoud zorgt voor de mogelijkheid om de
levenscyclusbenadering optimaal te benutten.

Huiverig

Toch stonden de provincies aanvankelijk huiverig ten opzichte van de relatief
nieuwe contractvorm. Rijkswaterstaat heeft de bestuurders toch weten te
overtuigen. “We komen net van het provinciehuis in Assen. De samenwerking
verloopt prima. De provincie speelt een grote rol in het omgevingsmanagement.”
De managers verwachten nog dit najaar te beginnen met de aanbesteding en
vervolgens de twee of drie partijen te selecteren om de dialoogfase in te gaan.
“We willen lagere transactiekosten, maar we moeten wel concurrentie houden”,
schetst De Kievit het dilemma om de dialoogfase met zo min mogelijk partijen te
doorlopen. Begin 2011 kan de eerste schop in de grond. Voorwaarde is wel dat
alle procedures zonder al te veel strubbelingen verlopen. Er is bijvoorbeeld
onverwacht een zeldzame levendbarende hagedis gesignaleerd in de buurt van
enkele viaducten, maar daarvoor wordt apart zandpad aangelegd. Binnenkort komt
voortoets van de OTB-Mer ter inzage. De opdrachtgever probeert de verdubbeling
aan te grijpen om de weg beter in te passen in het landschap. “Het is en blijft
een strook asfalt, maar met een ecoduct, meerdere onderdoorgangen en extra
natuurcompensatie doen we wel een poging om de recht-toe-recht-aan aanpak van de
huidige weg te verbeteren. Een van de kunstwerken wordt extra lang uitgevoerd om
het riviertje de Hunze meer ruimte te geven om te meanderen”, licht De Kievit
toe. De N33 zal straks onder de rotonde bij Gieten duiken en dat lost meteen een
bottleneck op bij de kruising met de N34.

Projectgegevens N33

Reageer op dit artikel