nieuws

Innovatie dikwijls slechts een woord

bouwbreed Premium

Gemeenten doen te weinig aan innovatie bij bouwprojecten. Die conclusie trekt Minke Buizer in haar afstudeerscriptie aan de Universiteit Utrecht. “De gemeenten zeggen wel dat ze het willen, maar als je doorvraagt blijkt dat ze helemaal geen innovatiebeleid hebben.”

Buizer, die haar afstudeerscriptie ontwikkelde bij het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist, bekeek wat de afspraken over innovatie tussen de Regieraad Bouw en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de praktijk betekenen.
Ze schrok van de uitkomst: “Op landelijk niveau worden handtekeningen gezet onder contracten die innovatie in de sector moeten stimuleren, maar daar zie je in de praktijk weinig van terug.”
Zo zag Buizer dat bij de zes gemeenten die ze onderzocht de kennis over projecten in de prullenbak verdween: “Vooral bij de kleinere gemeenten zie je dat. Daar hebben ze niet eens een goed functionerende database. De bestaande kennis wordt dus helemaal niet opgeslagen. Dan zie je dat binnen een gemeente de innovatie in de bouwsector afhankelijk is van één persoon. Als die persoon vertrekt, verdwijnt ook weer de kennis.”
Gemeenten willen wel degelijk innoveren, benadruk Buizer: “Je ziet overal dat de wil om te vernieuwen er zeker is, maar er bestaat bij de gemeenten gebrek aan kennis en capaciteit om die wens ook echt in beleid om te zetten.”

Knelpunten

Ze vond vier knelpunten die de innovatie bij gemeentelijke bouwprojecten bemoeilijken. Ten eerste bestaat er te weinig vertrouwen tussen gemeenten en bouwbedrijven. Ook durven gemeenten geen risico te nemen bij bouwprojecten. Daarnaast ervaren ze aanbestedingsregels als te ingewikkeld. En tot slot willen ze de controle te veel in eigen hand houden.
Daarbij komt dat de keuze die gemeenten bij aanbestedingen maken volgens haar te veel door de prijs wordt bepaald: “Je ziet dat gemeenten kiezen voor de goedkoopste aannemer. Ze kijken niet naar wat op de lange termijn de meest duurzame oplossing is.”
Dat slaat volgens haar vervolgens weer terug op de bouwers: “Die kijken naar wat gemeenten willen. Als ze een duurder, maar duurzamer, plan indienen dan worden ze daar door de gemeenten niet voor beloond. Zo zijn er te weinig prikkels om innovatie te stimuleren.”
Om die cirkel te doorbreken moeten volgens Buizer de partijen meer overleggen: “Het is een open deur maar partijen moeten op regionaal niveau meer samenwerken. Dat betekent ook dat gemeenten onderling meer van elkaar moeten leren. Je ziet soms dat de kennis er al wel is, nu moet die nog behouden en doorgegeven worden.”

Reageer op dit artikel