nieuws

Huisautomatisering beter af met eigen leidingnet

bouwbreed

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8044 moet nieuwe kansen scheppen voor domotica in nieuwbouwwoningen. Deze regeling adviseert een apart leidingnet voor ict-achtige voorzieningen.

Initiatiefnemer is domoticapromotor Stichting Elux uit Zoetermeer. Die noemt deze NTA een alternatief voor de geschrapte minimumeis voor woninginstallaties uit de installatienorm Nen 1010.
NTA 8044 is een normachtige omschrijving van de installaties die de Stichting Elux graag in nieuwbouwwoningen ziet. “Het concept voorziet kort gezegd in een aparte installatie, gebaseerd op de huidige gebruikseisen, voor het gewone lichtnet en voor ict-achtige leidingen”, legt Karel van Dijk van Elux uit.
Het laatste is een loos stelsel: de bewoner beslist of er kabels in komen en waarvoor die dan worden gebruikt. Op die manier worden woningen zonder aanzienlijke meerkosten voorbereid op domotica en levensloopbestendig gemaakt. De aansluitdozen zitten onzichtbaar achter de wandafwerking. Een radiofrequente chip geeft de plek aan.
Die huisautomatisering kan telkens aangepast en uitgebreid worden. De nieuwe NTA 8044 zorgt met de aanpassingen voor meer leidingencapaciteit en vergroot zo de mogelijkheden van de huisautomatisering. Die extra capaciteit ontstaat door de domoticaleidingen rechtstreeks te verbinden met de meterkast. Voorheen liepen die leidingen via de centraaldozen, een lastig te nemen obstakel.
“NTA 8044 kan het gat vullen dat is ontstaan toen de nieuwe Nen 1010-2007 in werking trad”, meent Van Dijk. Die norm legde vòòr 2007 het minimale niveau op waaraan een woninginstallatie moest voldoen. In de praktijk stond dat minimaal gevraagde vaak gelijk aan het maximaal geleverde. “In de nieuwe variant ontbreekt die opgave en kunnen aannemers en installateurs zelf bepalen hoe die wordt uitgevoerd.” Zij kunnen dan voor het Elux- installatieconcept kiezen. Dat kan omdat sinds het uitkomen van het nieuwe Bouwbesluit 2009 de nieuwe Nen 1010 van kracht is geworden.
Het installatieconcept adviseert ook een aansluiting naast de ramen. Daar kan de automatische zonwering op worden aangesloten. “Veilig”, benadrukt Van Dijk. “Zeker driekwart van de Nederlandse zonweringen is onveilig aangesloten met een los snoertje.”

Montage

De automatische zonwering voorkomt dat het ’s zomers binnen te warm wordt en ’s winters te koud zodat er minder gekoeld en verwarmd hoeft.
De installatie maakt ook de montage mogelijk van een ‘alles uit knop’ bij de voordeur die alles wat uit moet inderdaad uitdoet zodra de bewoner naar buiten gaat. “De waarde zit minder in spectaculaire toepassingen maar meer in het detail”, zegt Van Dijk. “De installatie van bijvoorbeeld een in hoogte verstelbaar toilet gaat met veel hakken en breken gepaard om de bediening met de bijbehorende bekabeling te installeren”, legt Van Dijk uit.

Cv-ketel

Met gevolg dat vaak de hele toiletruimte opnieuw betegeld moet worden. Met Elux wordt alleen de tegel uitgebroken die de aansluitdoos afdekt. Ook het aansluiten van de cv-ketel op een aparte groep, zoals de NTA voorstelt, oogt weinig spectaculair. “Maar,” zegt Van Dijk: “Elke monteur zal er dankbaar voor zijn omdat met het afschakelen van de ketel niet ook het licht uit gaat.”
Elux zet in op bedrade verbindingen. Draadloos werkt volgens Van Dijk goed in één ruimte maar de signalen komen niet altijd ongeschonden van de ene in de andere ruimte. “Vloerverwarming bijvoorbeeld blijkt nog steeds een moeilijk te nemen hindernis voor draadloze signalen.”

Reageer op dit artikel