nieuws

‘Hoogste tijd voor meldpunt klachten balansventilatie’

bouwbreed

Voor de gelegenheid heeft Inger Reeskamp de balansventilatie op de hoogste stand gezet. Een stofzuigerachtiggeluid komt er uit de gangkast. “Ik heb hem normaal altijd uit staan hoor”, zegt ze.

Buiten is de temperatuur aangenaam, heel anders dan in de winter. Maar
Reeskamp zegt de ramen altijd open te hebben. Dit blijkt onontkoombaar om aan
frisse lucht te komen want bescheiden klapraamjes of ventilatieroosters
ontbreken. “In de winter draag ik binnen twee truien en soms nog een das. De
verwarming blijft uit om niet voor de buitenlucht te stoken.” De
balansventilatie in het appartementencomplex waar Reeskamp woont, langs het
spoor bij station Groningen Noord, faalt volgens haar volledig. Al vanaf de
oplevering van de woningen in 1987 is daarover een strijd gaande met de
corporatie. Na 22 jaar lijken de bewoners hun gelijk te hebben gekregen. Het
Rotterdamse ingenieursbureau BBA Binnenmilieu onderschrijft in een rapport,
gemaakt op verzoek van de Groningse rechtbank, de grieven van de bewoners. Om
zover te komen, hadden deze – ook figuurlijk – een lange adem nodig. Reeskamp:
“Een paar jaar geleden was ik er helemaal klaar mee, ik wilde zo weg want het
schoot al zo lang niet op. Maar ik wilde ook niet dat de corporatie er zo
makkelijk mee zou weg komen.” Ze bleef en heeft zich sindsdien met extra
overgave vastgebeten in de materie. Alle nieuws over binnenmilieu en
balansventilatie volgt ze op de voet. “Bij de corporatie gaan ze ervan uit dat
huurders dom zijn”, zegt ze smalend. In plaats van de problemen aan te pakken,
werd jarenlang ‘beleid’ op ons losgelaten. Wanneer iemand belde was de vraag:
waarvoor belt u? Dan lag het antwoord klaar: met die balansventilatie is niets
aan de hand.” Een greep uit de naar nu blijkt terechte klachten: het systeem is
lawaaiig, veroorzaakt tocht door verkeerd geplaatste en te krappe ventielen en
doet bovenal niet waarvoor het is bedoeld: zorgen voor gezonde binnenlucht.

Verbeteringen

Hun eerste succes boekten de klagers nog maar recent. Corporatie Lefier liet
in 2007 en 2008 een aantal verbeteringen doorvoeren. Volgens BBA
Binnenmilieu-onderzoek zijn die echter beneden de maat. Het systeem maakt nog
steeds veel te veel lawaai en een deel van de afvoerlucht komt nog altijd door
lekkages terecht in de aanvoerlucht. Bovendien is de luchtverversing meestal
ontoereikend, zelfs op de door iedereen wegens geluidhinder gemeden
maximumstand. Slordige uitvoering en ontwerp krijgen de schuld. Onvoldoende
onderhoud en een te lange levensduur van de apparaten spelen ook een rol. “De
scherpe plooibochten in de kanalen en de flexibele slangen zijn hoe dan ook ook
onmogelijk goed schoon te houden”, stelt Reeskamp. Ze kent het verhaal:
balansventilatie is een goed systeem mits goed ontworpen, aangebracht en
vervolgens onderhouden. “Op al deze punten zit het hier fout. En niet alleen
hier. In de praktijk gaat het vaak en grondig fout”, ziet ze. “Het is hoog tijd
voor een meldpunt dat alle klachten verzameld. Om voor de overheid de schaal aan
te tonen waarop dit ventilatiesysteem faalt maar ook om juridisch sterker te
staan bij schadeclaims.”

Kostbaar

BBA Binnenmilieu adviseert voor het complex in Groningen vervanging van de
afgeschreven installaties inclusief stukken leiding, ventielen en
bedieningsknoppen die om allerlei redenen niet voldoen. Ook zouden enkele
bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Onderhoud en informatievoorziening aan
bewoners moeten voor een blijvend juist gebruik schriftelijk moeten worden
vastgelegd. Een alternatief is het aanbrengen van ventilatieroosters,
bijvoorbeeld in combinatie met mechanische afzuiging. Of balansventilatie in
combinatie met roosters gestuurd op basis van CO2-meting. Boven de ramen is nu
geen ruimte voor roosters. Het glas zou daarom moeten worden vervangen. Dat
maakt deze opties kostbaar. Bij alle oplossingen gaat het overigens om duizenden
euro’s per woning.

Reageer op dit artikel