nieuws

Experiment met hitte bestendige wijken

bouwbreed

Vier wijken in ons land worden bij wijze van proef hittebestendig ingericht. Het gaat om nieuwbouwwijken in Tilburg, Deventer en Tynaarlo en een herstructureringswijk in Breda.

Doel is te onderzoeken of het door middel van aanpassingen aan woningen en
hun omgeving mogelijk is complete wijken bestand te maken tegen hittegolven. Het
project wordt begeleid door advies- en ingenieursbureau Oranjewoud. Door de
klimaatverandering krijgt Nederland naar verwachting vaker te maken met langere
perioden van hete dagen. Wanneer het ’s nachts onvoldoende afkoelt, treedt in
een bebouwde omgeving vaak het urban heat island-effect op: er wordt een steeds
hogere temperatuur opgebouwd, doordat woningen, daken en bestrating overdag
warmte absorberen die zij ’s nachts onvoldoende kwijt kunnen. Daardoor kan het
in verstedelijkte gebieden wel 15 graden warmer worden dan op het omliggende
platteland en kan op hete dagen de temperatuur van straten en daken oplopen tot
50 graden boven de omgevingstemperatuur.

Effectief

Het aanplanten van bomen en struiken is volgens Jan IJzerman van Oranjewoud
een effectief middel om dit tegen te gaan. Tien procent meer groen zou de
temperatuur met 4 graden kunnen doen dalen. Het effect is onder meer afhankelijk
van de gebruikte soorten groen en hun schaduwwerking. Groene gevels en groene
daken die geen hitte uitstralen, zouden eveneens een forse bijdrage kunnen
leveren. Ook fonteinen kunnen volgens IJzerman de omgevingstemperatuur flink
omlaag brengen. Minder glas in woningen is een andere optie. “Je kunt je
afvragen of we niet te royaal zijn met al dat glas op het zuiden.” Er ligt nog
geen kant-en-klaar scenario hoe de pilot wordt uitgevoerd. De deelnemende
gemeenten hopen van elkaars inzichten te leren. Gemeenschappelijk is het streven
om het gebruik van airconditioning op warme dagen tegen te gaan. Een airco koelt
de binnentemperatuur, maar zorgt tegelijk voor toename van de buitentemperatuur
en maakt zo het probleem alleen maar groter. Een goed alternatief voor airco is
zonwering.

Reageer op dit artikel