nieuws

Elektronisch Bouwdossier

bouwbreed

Een recent TNO-rapport leert dat constructiefouten in de bouw nog steeds voorkomen

Maar hoeveel ernstige constructiefouten er jaarlijks worden gemaakt, weet eigenlijk niemand, zelfs niet bij benadering. Ook na ernstige incidenten met wolkenkrabbers, parkeerdekken of balkons blijft het verborgen probleem doorgaans verborgen. Dat zegt veel over de wijze waarop in Nederland met informatie over bouwprocessen wordt omgesprongen.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de oorzaak van een constructiefout op drie verschillende momenten kan ontstaan. Het gaat mis bij het ontwerp, tijdens de uitvoering, of bij een verbouwing. Ook spelen concurrentie en het controlevraagstuk de veiligheid van bouwwerken soms parten.
Maar boosdoener nummer één is het gebrek aan informatie. Is het niet de beginnende constructeur die een berekening over het hoofd ziet, dan is het wel de aannemer die werkt met een oude bouwtekening. Om maar te zwijgen over de onderaannemer die een constructietekening negeert, omdat hij een praktischere oplossing heeft.
Is die laatste dan een kwakzalver? Dat hoeft helemaal niet, het kan ook een kwestie van zelfoverschatting zijn.
Toch dringt de vergelijking met de medische wereld zich op. Ook daar worden missers gemaakt door incomplete informatie of kneuterige kennisoverdracht. Het Elektronisch Patiëntendossier moet hier soelaas bieden.
Voor bouwwerken is een elektronisch dossier mogelijk ook een oplossing. In dat dossier kan komen te staan hoe een draagconstructie werkt, hoe het bouwwerk tijdens de uitvoering nog veranderde en aan welke onderdelen van de constructie absoluut niet mag worden gesleuteld. VVD-Kamerlid Johan Remkes opperde het al in 2002 toen hij nog staatssecretaris van volkshuisvesting was.
Het ministerie van VROM doet er goed aan te onderzoeken of een Elektronisch Bouwdossier haalbaar is. De discussies over het ingewikkelde Bouwbesluit, meer toezicht, zelfregulering en plichtsbesef duren al veel te lang.

Reageer op dit artikel