nieuws

‘Corporaties moeten investeren in dorpen’

bouwbreed

Corporaties op het platteland moeten juist investeren in de sociale woonkwaliteit van dorpen.

Zo luidt de conclusie van het SEV-rapport “Dorpen onder druk”. Sociale
problemen zoals vergrijzing, ontgroening, bevolkingskrimp, het verlies van
werkgelegenheid, het wegvallen van voorzieningen én het wegvallen van sociale
cohesie door een veranderende bevolkingssamenstelling, vragen om een brede
taakopvatting van corporaties. De vitaliteit van dorpen staat volgens de SEV
onder druk. Gemeentelijke instanties en zorgaanbieders redden het niet alleen,
zij laten steken vallen of ontbreken eenvoudigweg als partner.

Reageer op dit artikel