nieuws

Bond bepleit zwaardere straffen overtreding cao

bouwbreed

Werkgevers die de wettelijke regels voor loon en arbeidsomstandigheden aan hun laars lappen, moeten veel harder worden aangepakt. Dat vindt vakbondsvoorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten.

Hij pleit onder meer voor een “vertienvoudiging van de boetes voor het overtreden van in de wet vastgelegde normen ten aanzien van beloning, arbeidsduur, arbeidsomstandigheden en verlof”.
Ook moet de overheid economische sancties opleggen bij het overtreden van de cao en de wet. “Niet alleen boetes dus, maar in het ergste geval zelfs strafrechtelijke vervolging.”
Aanleiding voor zijn pleidooi vormt het conflict tussen een groep Poolse aardbeienpluksters en hun werkgever die achter was met de betaling van salaris. Ook in de bouw komt het voor dat bedrijven de cao-afspraken negeren. Afgelopen jaren voerde zusterbond FNV Bouw diverse rechtszaken tegen onnauwkeurige aannemers. De bond wist vrijwel alle die zaken te winnen.

Aansprakelijk

Van der Kolk vindt dat een werkgever altijd verantwoordelijk blijft voor het op correcte wijze uitbetalen van lonen en de afdracht van premies en belastingen. “Dus ook als gebruik wordt gemaakt van uitzendbureaus of andere vormen van inlenende bedrijven en constructies. Kortom: ketenaansprakelijkheid.”
De vakbondsman is verder van mening dat er alleen moet worden gewerkt met gecertificeerde (uitzend)bureaus. Elk bedrijf dient bovendien een sociaal keurmerk te hebben om in aanmerking te komen voor subsidiëring en (fiscale) facilitering door de overheid.

Reageer op dit artikel