nieuws

‘Bijbel’ aanbestedingsrecht

bouwbreed Premium

Binnenkort verschijnt de vierde druk van het handboek voor aanbestedingsrecht. Monika Chao-Duivis bespreekt deze ‘bijbel’.


Het aanbestedingsrecht is een echt vak apart geworden. Met een bloeiende vereniging, een eigen leerstoel en een afdeling in de juridische bibliotheken. Die bibliotheek is thans weer versterkt door de vierde druk van wat door velen toch de bijbel van het aanbestedingsrecht wordt genoemd: Aanbestedingsrecht, Handboek van het Europese en het Nederlandse Aanbestedingsrecht.
De derde druk dateert van 2004 en het werd dan ook hoog tijd. De ontwikkelingen gaan immers heel snel. Ik noem er een paar: de wekelijkse confrontatie met jurisprudentie op de site van rechtspraak.nl, de Europese ontwikkelingen waaronder de stroom jurisprudentie van het Europese Hof en natuurlijk het ARW 2005 en de perikelen rond een nieuwe aanbestedingswet. Het is dus goed dat de schrijvers, die het zakelijk druk hebben en, getuige het voorwoord, ook in de privésfeer, toch tijd konden vinden om te komen tot deze herdruk.
De opzet van het boek, dat ruim 100 pagina’s meer telt dan de vorige druk, is niet ten principale veranderd. Wel zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd, waardoor enkele onderwerpen afzonderlijk uitgebreider uit de doeken zijn gedaan. Enkele hoofdstukken kregen een andere benaming, maar zijn inhoudelijk, afgezien van een update, niet echt gewijzigd.
De meest ingrijpende wijziging heeft betrekking op de rechtsbescherming. In de nieuwe druk is dit onderwerp ondergebracht in maar liefst vier hoofdstukken. Deze zijn gewijd aan resp. de Rechtsbeschermingsrichtlijnen, de vraag naar de bevoegde rechter en het procesbelang, de termijnen voor rechtsbescherming en de sancties en maatregelen in aanbestedingsgeschillen. Wie de jurisprudentie van de afgelopen jaren heeft gevolgd, zal deze nieuwe opzet niet verbazen. De nadruk in de geschillen is immers duidelijk verschoven van kwesties rond selectie- en gunningscriteria (het materiële aanbestedingsrecht) naar de formele kwesties rond gerechtelijke aanbestedingsprocedures.
Het boek bevat een inhoudelijke, soms diepgaande bespreking van het aanbestedingsrecht. Daarmee is het boek primair van belang voor de gevorderden in het aanbestedingsrecht. Dat kunnen juristen zijn, maar natuurlijk ook anderen die zich dagelijks bezighouden met dit mooie vak.
Toch zou het zonde zijn als beginnende aanbestedingsrecht beoefenaren het boek aan zich voorbij zouden laten gaan. Het bevat immers als naslagwerk een schat aan informatie, waar men vroeg of laat behoefte aan zal hebben. Wie dus van plan is zich in het aanbestedingsrecht te gaan bekwamen en op regelmatige basis ermee in contact komt, moet(ik gebruik dat zware woord bewust) dit boek gewoon op het bureau hebben staan.

Reageer op dit artikel