nieuws

Aanbesteding van Sebastiaansbrug mislukt

bouwbreed

De aanbesteding van de Sebastiaansbrug in Delft is mislukt. Slechts één aannemer voldeed aan de selectiecriteria, waarop de gemeente de aanbesteding afbrak.

De verwachte vertraging komt slecht uit voor de aanleg van de spoortunnel.
Vanaf begin volgend jaar begint het ontgraven voor de spoortunnel door Delft. De
Sebastiaansbrug is in combinatie met de Provincialeweg door de gemeente
aangewezen als aan- en afvoerroute van het mega-spoorproject. De eerste treinen
moeten in 2013 door de tunnel rijden. De versterkte Sebastiaansbrug zou ruim op
tijd klaar zijn om de vervoerspiek voor de werkzaamheden in 2011 en 2012 op te
vangen. Het stopzetten van de procedure voor de Sebastiaansbrug leidt ertoe dat
de oorspronkelijke planning van de werkzaamheden, december 2009-januari 2011, op
losse schroeven staat. “We waren onaangenaam verrast door het lage aantal
inschrijvers, maar we moeten ook op de centjes blijven letten en met maar één
partij krijg je geen scherpe prijs”, zegt de woordvoerder van de gemeente Delft.
“Dat betekent inderdaad dat we voor de spoorzone opnieuw moeten puzzelen op de
aan- en afvoer van alle materieel en materiaal.” De tunnelwanden worden ter
plekke in de nabijgelegen Phoenixstraat gestort en daarvoor zijn wel enorme
hoeveelheden wapeningskorven, betonmolens en damwanden nodig.

Verzwakt

De Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal kampt sinds april 2008 met een
verzwakte constructie en is sinds die tijd afgesloten voor alle vrachtverkeer.
Afgelopen juni schreef de gemeente een aanbesteding uit voor een
e&c-contract (engineering and construct) voor sloop van de bestaande brug en
de bouw van een nieuwe basculebrug, inclusief technische installaties,
aanbruggen en wegverharding. Om tijd te winnen was bewust gekozen voor de
contractvorm die relatief veel ruimte laat voor initiatief van de aannemer. De
gemeente heeft geen idee waarom in deze tijden van slinkende orderportefeuilles
zich maar één kandidaat meldde. Het gaat om een opdracht van enkele tientallen
miljoenen euro’s. De opdrachtgever is vastbesloten de oorzaak te achterhalen om
nieuwe mislukkingen in de toekomst te voorkomen. “We geven echter nu de
prioriteit aan het herformuleren van de opdracht. Opknippen is daarbij een van
de opties.”

Reageer op dit artikel