nieuws

‘Woningtekort schiet flink omhoog’

bouwbreed

Het aantal nieuw te bouwen woningen moet behoorlijk omhoog. Anders loopt het woningtekort weer snel op, vindt econoom en oud-VROM-ambtenaar Frans Stam.

Econoom Stam rekent voor: “Momenteel is er al een woningtekort van zo’n 200.000 woningen. Kijk je naar de meest recente bevolkingsprognoses dan zie je dat de bevolking in Nederland voorlopig blijft groeien naar een hoogtepunt rond 2040 met bijna 17,5 miljoen inwoners. Daarnaast zie je dat de gezinsverdunning nog steeds blijft doorgaan van 2,23 mensen per huishouden naar 2,06 in 2050. Dan kom je uit op ruim 8,4 miljoen huishoudens in 2050 tegen 7,3 miljoen nu.”
Alleen die aantallen vergen al een behoorlijke inhaalslag in de woningbouw. Zeker nu die behoorlijk onderuit gaat, zal het bestaande tekort alleen maar verder oplopen. “Als we uitgaan van de EIB-cijfers voor de woningbouw, 60.000 opgeleverde woningen in 2011, dan wordt het tekort niet ingelopen. Als de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers gelijk krijgt met haar 40.000 woningen in 2011 dan loopt het tekort nog sneller op”, zegt Stam.

Erger

De situatie wordt nog erger als wordt gekeken naar het aantal onttrekkingen. In de wederopbouwperiode in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn woningen neergezet waarvan zowel de technische als de economische levensduur verstreken is. Met soms kunst- en nog meer vliegwerk worden die aangepast tegen hoge kosten waarbij de toekomstwaarde dubieus blijft.
“Op dit moment worden zo’n 23.000 woningen aan de voorraad onttrokken. De komende jaren zal dit aantal op minstens hetzelfde niveau blijven, zo niet zelfs hoger worden. Dat betekent dat de netto toevoeging aan de woningvoorraad datzelfde aantal kleiner is dan het aantal gereedgekomen woningen. Dat zet nog eens extra druk op de woningmarkt”, aldus de econoom, die derhalve een krachtig herstel van de nieuwbouw van woningen verwacht.
Hij hoopt overigens dat de naoorlogse woningen uit de markt worden genomen worden. “Het gevaar bestaat dat slechte huurwoningen zonder toekomstwaarde aan zittende huurders worden verkocht. Dat leidt dan op termijn tot problemen”, meent hij.

Reageer op dit artikel