nieuws

Woningcorporaties mogen straks winst uitkeren

bouwbreed

Corporaties die kiezen voor de maatschappelijke onderneming als rechtsvorm, mogen voortaan privaat kapitaal aantrekken en een deel van de winst uitkeren.

Dat staat in een wetsvoorstel dat justitieminister Hirsch Ballin naar de Kamer heeft gestuurd. De nieuwe rechtsvorm is bedoeld voor semipublieke organisaties zoals zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Nu hebben deze organisaties vaak nog de vorm van een gewone stichting of vereniging.
“Het gaat hier om diensten die zich voor een groot deel afspelen op het terrein van de sociale grondrechten. Daarom is het nodig dat via wet- en regelgeving de maatschappelijke en publieke belangen worden geborgd”, motiveert het kabinet zijn besluit.
Investeerders mogen onder voorwaarden geld steken in de organisatie en hebben ze recht op een deel van de winst, die door het bestuur alleen wordt uitgekeerd als de continuïteit of solvabiliteit van de onderneming niet in het gedrang komt.
Aedes vindt het ongewenst dat corporaties worden aangemerkt als maatschappelijke onderneming. Dit leidt volgens de branchevereniging van woningcorporaties tot onevenwichtigheid ten opzichte van andere maatschappelijke ondernemingen.
Ook dreigt versnippering van regelgeving te ontstaan. Corporaties hebben straks te maken met de Woningwet, een algemene maatregel van bestuur en het Burgerlijk Wetboek. “Zonder dat er meer ruimte tegenover staat. Ook is er op dit moment geen zicht op deregulering, ontkokering en fiscale voordelen.”

Reageer op dit artikel