nieuws

Werkloosheid kader groot

bouwbreed Premium

Bijna duizend (972) staffunctionarissen uit de uitvoerende bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij liepen het eerste kwartaal van dit jaar in de WW. Tegenover die werkzoekenden waren bij het Centrum voor Werk en Inkomen 366 vacatures aangemeld.

De werkloosheid was het hoogst onder het middenkader uit de bouw en infra. In
totaal telde deze groep 308 uitkeringstrekkers. Zij worden op de voet gevolgd
door de uitvoerders. Van hen ontvingen er 275 een werkloosheidsuitkering. Daarna
komen de hogere leidinggevenden en de kadermedewerkers uit de gespecialiseerde
aannemerij met respectievelijk 264 en 125 uitkeringsgerechtigden. Dat blijkt uit
Arbeidsmarkt Monitor die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)
samenstelde over de eerste drie maanden van 2009. In opdracht van kenniscentrum
Fundeon onderzocht het EIB gegevens van bedrijven die zijn aangesloten bij
pensioenbeheerder Cordares. Het gaat daarbij om zowel grote als kleine
bedrijven. Volgens Kees Kok, onderzoeker van het EIB, is het hoge aantal
werkloze staffunctionarissen te wijten aan de economische recessie. De vacatures
die het EIB via het CWI inventariseerde, laten zien dat
middenkaderfunctionarissen de meeste kans maken op een nieuwe betrekking. Binnen
dit vakgebied stonden 246 banen open.

Moeilijker

Voor de andere werkloze stafmedewerkers wordt het veel moeilijker een baan op
hun niveau te vinden. Het EIB telde slechts 22 vacatures voor
kaderfunctionarissen uit de gespecialiseerde aannemerij. Voor de hogere
leidinggevenden en de uitvoerders lagen die aantallen op respectievelijk 54 en
44. Kok merkt daarbij op dat niet alle vacatures bij het CWI worden gemeld.
“Maar ook daarbuiten is het aantal openstaande banen afgenomen.” Verder wijst de
Arbeidsmarktmonitor uit dat de werkloosheid onder kaderpersoneel het hoogst is
in de Randstad. Daar waren in het eerste kwartaal 339 staffunctionarissen op
zoek naar een nieuwe baan. Zij konden kiezen uit 147 vacatures. Na de Randstad
volgt de regio Zuid, dat wil zeggen de provincies Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg. Het EIB telde daar in totaal 309 werkloze functionarissen en 92
vacatures. Overijssel, Gelderland en Flevoland, regio Oost, hadden bij elkaar
opgeteld 204 werkzoekende kadermedewerkers. Er stonden 104 banen open. In de
regio Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, waren
128 functionarissen op zoek naar werk. Op hun niveau waren 24 vacatures
beschikbaar.

Reageer op dit artikel