nieuws

Waterbeheer moet beter bij gemeenten

bouwbreed Premium

Grote steden en gemeenten met dichte bebouwing zijn slecht voorbereid op wateroverlast. Gemeentebesturen en waterschappen moeten snel maatregelen nemen vanwege toenemende kans op overstromingen. Dat is de mening van de stichting Leven met Water.

Problemen met ondergelopen straten en kelders zoals zich het afgelopen weekend voordeden in onder meer Venlo, Blerick, Sittard en Nijmegen, zullen naarmate de klimaatverandering doorzet steeds meer gemeenten treffen, waarschuwt van Corné Nijburg, programmasecretaris van Leven met Water.
De stichting werd in 2005 opgericht op initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en wordt bestuurd vanuit onder meer waterschappen, provincies, gemeenten en universiteiten. De organisatie richt zich op het voorkomen van problemen met wateroverlast in steden.
Volgens Nijburg verwacht het KNMI dat Nederland de komende jaren vaker zal worden geconfronteerd met overlast van regen. “Plaatselijke overstromingen zullen Nederlandse steden meer teisteren”, legt hij uit. “Ook vanwege de voortgaande verstedelijking. De waterinrichting van steden houdt hier vooralsnog geen rekening mee. Wel beginnen steeds meer gemeentebesturen zich bewust te worden van de dreigende problemen.”
En soms spelen ze er adequaat op in. Zo werd in Nieuw Vennep het 37 kilometer lange gemeentelijke drainagesysteem onder handen genomen na massale klachten over onder water gelopen kelders. De klachten namen daarna sterk af. Wat niet wegneemt dat wijkbewoners zich zorgen maken over de toekomst. Ze vinden dat de gemeente Haarlemmermeer, waartoe Nieuw Vennep behoort, de drainage van hun woonblokken op meer plekken moet aansluiten op het gemeentelijke drainagesysteem.
Maar ondanks de groeiende bewustwording binnen gemeentebesturen, is er nog steeds te weinig aandacht voor wateroverlast, vindt Nijburg. En dat kan funeste gevolgen hebben.

Lange termijn

Om problemen te voorkomen moeten gemeenten onderzoeken welke maatregelen er op langere termijn nodig zijn. Nijburg pleit ervoor dat het waterbeheer in de stedelijke omgeving wordt gemoderniseerd. “Bovendien moet het waterbeheer bestendig worden gemaakt voor toekomstige ontwikkelingen. Gemeentes moeten meer vooruitkijken. Als bijvoorbeeld een deel van een wijk wordt vervangen door nieuwbouw, neem dan in de bouwplannen vast maatregelen op om het gebied waterbestendig te maken. Op die manier kan wateroverlast worden voorkomen.”

Reageer op dit artikel