nieuws

Verhouding coördinator en architect

bouwbreed Premium

In deze zaak werd de architect verweten door de opdrachtgever – een woningbouwvereniging – dat hij had nagelaten ter zake van gewijzigde gevelbekleding een verzoek tot wijziging bij de gemeente in te dienen dan wel de gemeente niet had gewezen op de noodzaak daartoe.

Dit is inderdaad een taak die valt onder de coördinatie en/of
directievoerende taak die vaak aan architecten is opgedragen. In dit geval
echter was een projectmanager belast met deze taken. Het verwijt aan de
architect gaat daarom niet op, aldus arbiters in hun uitspraak van 18 juni 2009,
nr 1200-0462. De architect mocht er op vertrouwen dat de projectmanager, die ook
voor de indiening van de bouwaanvraag had gezorgd, ook het verzoek om wijziging
zou indienen dan wel daarop zou toezien. De architect moest de gegevens
aanleveren en vast staat dat hij dat ook deed. Maar had hij dan niet moeten
waarschuwen?

Arbiters: nee, de rol van de coördinator is nu eenmaal er op toe te zien dat
de juiste gegevens tijdig worden aangeleverd en tijdig ter bestemde plekken
worden overgelegd. In toenemende mate werken opdrachtgevers met coördinatoren
die de architect taken uit handen nemen en de opdrachtgever bijstaan. Dat kan
heel goed werken, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De opdrachtgever
dient de taken van de betrokken opdrachtnemers goed te omschrijven en uit elkaar
te houden. Vervolgens is het zaak dat gedurende de loop van de overeenkomsten
partijen zich houden aan oorspronkelijke afspraken. Uiteraard kan
voortschrijdend inzicht ertoe leiden dat de afspraken gewijzigd moeten worden,
maar dan dient dat ordentelijk vastgelegd te worden. Het is ook van belang dat
de coördinator bevoegdheden heeft om de te coördineren personen te dwingen te
doen wat zij moeten doen. Uit de jurisprudentie blijkt dat het daar nog wel eens
aan schort. Ook blijkt uit jurisprudentie dat opdrachtgevers soms onvoldoende
samenwerken met de door hen aangestelde coördinatoren. Voor veel beslissingen is
de coördinator toch nog afhankelijk van de opdrachtgever en die moet dan dus wel
thuis geven als hij een bepaalde beslissing moet nemen of bepaalde informatie
moet verstrekken. Het aanstellen van een coördinator moet de totstandkoming van
een bouwwerk vergemakkelijken. Dat kan ook, maar opdrachtgever en coördinator
dienen hun rol dan wel goed te vervullen.

jurisprudentie

De taken van de coördinator en de architect dienen goed uit elkaar gehouden
te worden. Voor taken die niet aan de architect zijn opgedragen, is deze niet
aansprakelijk. Dit wordt wel eens uit het oog verloren wanneer het gaat om taken
die in het verleden traditioneel bij de architect lagen.

Voor meer bouwrechtelijke actualiteiten, vakliteratuur en regelgeving, zie
ook de website van het Instituut voor Bouwrecht:
www.ibr.nl/actueel.

Reageer op dit artikel