nieuws

Twee experimenten testen waarde rubber asfalt

bouwbreed

Nog dit jaar moeten twee proeven in de wegenbouw uitwijzen of een mengsel van asfalt en rubber van herverwerkte autobanden een goede deklaag oplevert. Enschede biedt voor de ene proef een deel van de Broekheumerring aan. Rijkswaterstaat overweegt een proef op een uitrijstrook van de A50 in Apeldoorn.

Heijmans Infra tekent met de gemeente Enschede, de Regio Twente, Vredestein Banden en de Stichting Band en Milieu voor drie proefvakken van elk 300 tot 400 meter lang in de Broekheumerring. “Twee daarvan worden aangelegd met verschillende rubbertoevoegingen aan het asfalt”, legt Gerbert van Bochove van Heijmans’ eigen ingenieursbureau Breijn uit. “Eén vak wordt met standaardasfalt uitgevoerd en dient als referentie voor de andere twee.”
Heijmans past twee soorten herverwerkt rubber toe. “Het ene is poeder dat een deel van het zand vervangt”, zegt Van Bochove. “Bij het andere gaat het om rubberbrokjes als alternatief voor een deel van de steenslag.” Het rubberasfaltmengsel zou de Broekheumerring 2 tot 4 decibel stiller kunnen maken. Heijmans maakt het rubberasfalt in de loop van september in zijn eigen centrale en gaat met proefstukken op eigen terrein na of het materiaal zich net zo gedraagt als in het laboratorium.

Interesse

Ook al gaan er geen enorme hoeveelheden oude autobanden in het asfalt, bandenfabrikant Vredestein financiert het project mee, deels vanuit vaktechnische interesse en deels omdat het project in de eigen gemeente plaats vindt. Ook de Vereniging Band en Milieu uit Leidschendam, een initiatief van de herverwerkers van autobanden die zich hebben verenigd als Recybem, betaalt mee aan de proef, net als de Regio Twente.
Intron uit Sittard vervangt in de proef die het ingenieursbureau met Rijkswaterstaat voorbereidt een deel van de bitumen door rubbergranulaat. Zodra de dienst de goedkeuring geeft legt Dura Vermeer het mengsel op een 300 meter lange uitrijstrook van een tankstation aan de A50 bij Apeldoorn. Als de proef doorgaat, betaalt de dienst de helft van de kosten. Intron en Dura Vermeer passen de andere helft bij.
“De resultaten uit het laboratorium zijn hoopgevend,” vindt Jo van Montfort van Intron. Het wegdek wordt niet alleen zo’n 8 decibel stiller, maar ook wat stroever. “Het wordt ook elastischer waardoor autobanden minder vervormen. Zo vermindert de rolweerstand en verbruikt de motor minder brandstof.” De mate van slijtage is in Van Montforts ogen in elk geval gelijk aan die van conventionele asfaltlagen.

Japan

De Japanse organisatie PRI, een equivalent van de Nederlandse CROW, deed Intron het idee aan de hand om rubbergranulaat te gebruiken in de wegenbouw. Het Japanse project ligt momenteel stil door geldgebrek. Ook in Nederland slepen procedures bij subsidiegever SenterNovem zich soms voort, vindt Van Montfort. “En dat is jammer, omdat op die manier de verdere ontwikkeling van een materiaalvernieuwing onnodige vertraging oploopt.”

Reageer op dit artikel