nieuws

Rijkswaterstaat schrapt marktdagen

bouwbreed

Rijkswaterstaat schrapt dit najaar de groots opgezette marktdagen. In plaats daarvan kiest de dienst voor vier kleine sobere sessies met deelsectoren uit de bouw, waarin vooral ruimte is voor klachten en wensen uit de markt.

Bezuinigingen zijn voor en deel de aanleiding om na twee jaar een punt te
zetten achter de traditie van de natte en droge marktdagen. Maar ook de behoefte
aan meer terugkoppeling en direct contact met de aannemer zijn motieven om dit
jaar een andere opzet te kiezen, aldus hoofdingenieur-directeur Cees Brandsen
van de dienst Infrastructuur. Begin oktober worden achtereenvolgens circa
negentig waterbouwers, civiele bouwers, ingenieursbureaus, installateurs en
gww-aannemers uitgenodigd in het LEF-centrum bij Westraven. Met kleinere groepen
ontstaat meer ruimte voor discussie en wil Rijkswaterstaat beter terugkoppelen
wat met grieven en suggesties wordt gedaan binnen de organisatie. Nu belanden
opmerkingen nog wel eens tussen wal en schip, moet de topambtenaar van
Rijkswaterstaat erkennen. Brandsen beseft dat hij opbokst tegen het ingesleten
rollenpatroon van de machtige dicterende opdrachtgever en de afwachtende
aannemer, maar wil een aantal fundamentele discussies voeren. Belangrijkste doel
is om van bouwers te horen of ze uit de voeten kunnen met de nieuwe koers van
professioneel opdrachtgeverschap. Hij zou graag afwillen van het egeltjesgedrag
dat nu vaak ontstaat tijdens de aanbestedingsfase.

Begrip

Masterclasses die zowel voor de projectmanagers van de opdrachtgever als de
opdrachtnemer zijn te volgen, moeten meer begrip kweken. “Een succesvol project
wordt niet bepaald door tijd en geld, maar vooral door de manier waarop je
omgaat met problemen.” De Muiderbrug noemt hij als voorbeeld van de fundamenteel
andere manier van werken. “Vroeger zou de nadruk liggen op het huzarenstukje van
de techniek dat daar wordt toegepast, Nu is doorstroming de basis van het
contract.” Verantwoordelijkheden verschuiven en een gezamenlijke aanpak blijkt
voor iedereen wennen, ervaart Brandsen. Hij heeft de indruk dat voor de markt
niet altijd even duidelijk is dat Rijkswaterstaat echt wil samenwerken en
contracten steeds aanpast op basis van leerervaringen: “Boetes lopen op tot
maximaal 10 procent van de aanneemsom en de aansprakelijkheid wordt beperkt tot
maximaal 10 procent van de aanneemsom. “Maar ik weet dat de meeste aannemers
denken dat die percentages veel hoger liggen.” De nieuwe
samenwerkingsovereenkomsten voor ingenieursdiensten vindt hij een goed voorbeeld
van voortschrijdend inzicht. Bij de lopende raamcontracten waren regelmatig
capaciteitsproblemen en scheve ogen over het vastgestelde tarief bij opdrachten.
Nu heeft de opdrachtgever gekozen voor splitsing van landelijk algemene diensten
en vijf specialistische diensten. Rijkswaterstaat heeft het voornemen half juli
te gunnen aan elf partijen voor de algemene diensten en 26 bureaus voor de
specalistische percelen. Per opdracht wordt steeds willekeurig minimaal drie
partijen om een offerte gevraagd. Bij grote opdrachten mogen alle elf reageren.
“Op deze manier is het tarief niet meer leidend en de uitvraag beter en meer
gericht op samenwerking en kwaliteit.” De opdrachtgever wil niet meer afwijken
van de koers van vooral d&c-contracten, maar streeft wel naar meer
uniformiteit in de opzet. Daarnaast betaalt de opdrachtgever niet meer alleen op
productbasis, maar ook op voortgang en is het streven om 95 procent van de
rekeningen binnen 30 dagen te betalen (is nu nog ruim 80 procent). Ook werkt de
dienst aan verbetering van de dialoogfase in de aanbestedingfase en vermindering
van het aantal marktconsultaties. Het staat nu al vast dat volgend jaar wel weer
een groots opgezette marktdag volgt, maar dan met meer betrouwbare prognoses
over nieuwe projecten. De overzichten van afgelopen jaar bleken voor meer dan de
helft niet te kloppen en sommige opdrachten stonden helemaal niet op de lijst.
“Om uiteenlopende redenen liepen projecten toch weer vertraging op, maar het is
vervelend als marktpartijen daardoor op de verkeerde paarden wedden.”

Reageer op dit artikel